Beschermingszone van gasleiding met lage, gemiddelde en hoge druk

Beveiligingszones van gaspijpleidingen van lage, gemiddelde en hoge druk worden beschreven in STO Gazprom 2-2.1-249-2008 in clausule 7, evenals in het decreet van de regering van de Russische Federatie van 20 november 2000 N 878 "Goedkeuring van de regels voor de bescherming van gasdistributienetwerken".

7.4.1 Het instellen van veiligheidszones van de gaspijplijn en deze op de plattegronden voor landgebruik te trekken, wordt uitgevoerd om een ​​veilige werking van de gasleiding te garanderen door: - ongeoorloofde constructie, grondverzet, explosieven en andere soorten werk (behalve landbouw) die op de een of andere manier in staat zijn schade aan de procesapparatuur of communicatie via de gaspijpleiding;

- beperkingen op andere activiteiten die de gaspijplijn zouden kunnen beschadigen (open vuur, opslag van grondstoffen, producten, bulkmaterialen, installatie van obstakels die de toegang van personeel tot gaspijpleidingen verminderen, enz.).

7.4.2 Veiligheidszones worden op verzoek van de projectorganisatie rond gaspijpleidingen aangelegd door daden van uitvoerende autoriteiten of lokale overheden en uitgezet op plattelandsgebruikskaarten. Naleving van beperkingen op activiteiten in beschermde gebieden wordt geregeld door de landcode van de Russische Federatie en de federale wet "inzake gaslevering in de Russische Federatie" [9].

7.4.3 De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de beschermde zones van de pijpleiding in goede brandomstandigheden ligt bij de exploiterende organisatie (de eigenaar van de pijpleiding).

Zie ook:

7.4.4 De afmetingen van de beveiligingszones van gaspijpleidingen worden vastgesteld volgens de regels:

a) langs de routes van externe gaspijpleidingen - in de vorm van een gebied dat wordt begrensd door conventionele leidingen, die zich op een afstand van 2 meter aan elke zijde van de gaspijpleiding bevinden;

b) langs de routes van ondergrondse gaspijpleidingen gemaakt van polyethyleenbuizen bij het gebruik van koperdraad om de route van de gasleiding aan te wijzen - in de vorm van een gebied dat wordt begrensd door conventionele leidingen die zich 3 meter uitstrekken van de gasleiding vanaf de draadzijde en 2 meter vanaf de andere zijde;

c) langs de routes van externe gaspijpleidingen op permafrostgronden, ongeacht het materiaal van de leidingen, in de vorm van een gebied dat wordt begrensd door conventionele leidingen met een onderlinge afstand van 10 meter aan elke zijde van de pijpleiding;

d) rond de afzonderlijke gasbesturingspunten - in de vorm van een gebied dat wordt begrensd door een gesloten lijn op een afstand van 10 meter van de grenzen van deze objecten. Voor gascontrolepunten die aan gebouwen zijn bevestigd, is het beschermingsgebied niet gereguleerd;

e) langs de onderwaterovergangen van gaspijpleidingen door bevaarbare en drijvende rivieren, meren, reservoirs, kanalen - in de vorm van een gedeelte van de waterruimte van het wateroppervlak naar de bodem ingesloten tussen parallelle vlakken die zich 100 m van elkaar bevinden aan elke zijde van de pijpleiding;

f) langs de routes van inter-settlement gaspijpleidingen die door bossen en boom-struikvegetatie gaan - in de vorm van stekken van 6 meter breed, 3 meter aan elke zijde van de pijpleiding. Voor bovengrondse delen van gaspijpleidingen moet de afstand van de bomen tot de pijpleiding ten minste de hoogte van de bomen zijn gedurende de volledige levensduur van de pijpleiding.

7.4.5 Aan de grenzen van land en kruispunten van bevaarbare rivieren, meren, beschermingszones zijn 100 m breed in elke richting van de gasleiding.In de landrichting worden beschermingszones van overgangen langs de route verlengd tot 50 m vanaf de waterrand langs de hoogwaterhorizon van 10% van de beschikbaarheid.

7.4.6 Voor meerledige gaspijpleidingen in de secties van de passage van verschillende gasleidingen in een corridor, is het toegestaan ​​(in tegenstelling tot bestaande normen) om één beveiligingszone tot stand te brengen die alle lijnen van de corridor (25 m breed buiten de extreme draden) en een combinatie van afzonderlijke beveiligingszones voor elk van de draden van de gang. De beslissing over deze kwestie wordt door de projectorganisatie genomen op basis van doelmatigheid in elk specifiek geval. Deze beslissing moet worden gewaarborgd door handelingen van de uitvoerende of lokale autoriteiten.

7.4.7 Op bevaarbare rivieren moeten de werkzaamheden in verband met veranderingen in het kanaal binnen de grenzen tot 1000 m van onderwaterschepen worden gecoördineerd met de organisatie die de gaspijpleiding exploiteert.

Als de pijpleiding onder de grond passeert, is de beschermingszone een plot van land tussen twee parallelle lijnen die aan weerszijden van de as van de pijpleiding lopen (parallel), zoals weergegeven in de figuur.

Beveiligingszones van gaspijpleidingen van hoge, gemiddelde en lage druk

Elke moderne metropool en zelfs de kleinste nederzetting kan niet zonder het gebruik van gaspijpleidingen: zowel woonhuizen als industriële bedrijven moeten gas gebruiken voor verwarming en andere huishoudelijke behoeften. Het probleem is dat dergelijke technische constructies extreem gevaarlijk zijn, zelfs de kleinste schade aan hen is beladen met een groot ongeluk en zelfs een catastrofe. Dat is de reden waarom er veiligheidszones zijn van gaspijpleidingen.

definitie

Eerst moet je het hele concept van "gaspijplijn" definiëren. Het is een technische structuur bestaande uit buizen en steunen waarop ze zijn gemonteerd, evenals van verschillende aanverwante apparatuur die helpt bij de levering van gas aan de consument.

Brandstof wordt onder een bepaalde druk geleverd en het transport is in hoge mate afhankelijk van de geografische parameters van de site. Gasleidingen worden in twee soorten gebruikt: distributie en hoofdleiding - afhankelijk van de drukkracht. Beveiligingszones van gaspijpleidingen zijn ook volledig afhankelijk van deze parameters.

Typen en soorten

Het eerste type gaspijpleidingen heeft een druk van maximaal tien MPa en de tweede - maximaal twee en een halve MPa. Verdelerpijpen zijn er in drie soorten: lage druk - tot vijfduizendste MPa, gemiddelde druk - tot drie tiende MPa, en hoge druk - tot zes tiende MPa. De pijpen worden gelegd met respectievelijk ondergrondse, bovengrondse en onderwatermethoden, vandaar de naam van deze classificatie. De veiligheidszones van gaspijpleidingen verschillen ook afhankelijk van de druk en de installatiemethode.

De belangrijkste functie van veiligheidszones is een bouwverbod in het gebied. Beveiligingszones van gaspijpleidingen worden bepaald door speciale documenten die de kenmerken van de leidingen, de methode voor het leggen van de pijpleiding en de toelaatbare druk binnenin bevatten.

De breedte van de beschermingszone is afhankelijk van deze kenmerken. Dankzij het, ononderbroken werking van de faciliteit, veiligheid, integriteit en bruikbaarheid zijn verzekerd. Het werk in de beschermde zone van de gasleiding wordt uitgevoerd in coördinatie met de organisatie die deze faciliteit exploiteert.

Het is verboden

In de veiligheidszone kan men geen compostputten bouwen, kelders bouwen, met lassen werken, barrières installeren die de toegang tot leidingen belemmeren, stortplaatsen creëren en willekeurig verbinding maken met een gasleiding.

De veiligheidszone van een gasleiding met gemiddelde druk is meestal uitgerust met speciale kolommen met borden waarop de volgende informatie wordt vermeld: de naam en geografische locatie van de faciliteit, de afstand tot de pijpleidingas, de grootte van de veiligheidszone en contactgegevens van de organisatie die de faciliteit bedient. Dergelijke platen kunnen worden geplaatst op stroompalen, op zendmasten.

afmeting

Pijpleidingsbeschermingsregels voorzien in de inrichting van beschermende gebieden. De veiligheidszone van de hogedrukgasleiding van de distributiegasleiding bevindt zich tien meter aan weerszijden ervan. Trunk heeft vijftig meter beschermd gebied. Als de leidingen vloeibaar gas leveren, is de beschermingszone minimaal honderd meter. Een typische middeldrukpijplijn vereist vier meter van een dergelijk territorium en een beschermd gebied van een lagedrukgasleiding is slechts twee meter.

Het project en de technische documentatie bevatten noodzakelijkerwijs alle bovenstaande informatie en worden opgeslagen in het projectbureau, wat vaak de organisatie van het onderhoud van deze technische structuur is. De wet van de lokale autoriteiten of de uitvoerende macht en de fixatie van de beschermingszone op het masterplan zijn documenten voor het creëren van een speciale zone rondom de gasleiding.

exploitatie

De belangrijkste activiteiten die worden uitgevoerd in de beschermingszones door de uitvoerende organisatie zijn als volgt: twee keer per jaar worden er briefings gehouden met de eigenaren van de grond, waar de veiligheidszone van de gaspijpleiding en alle andere is gelegen, over veiligheidsmaatregelen; eens per jaar - de aanpassing van de route met de introductie van alle wijzigingen in de projectdocumentatie en als de transformatie echt nodig is, verandert ook de veiligheidszone van de pijpleiding zelf. SNiP (bouwcodes en voorschriften) die alle normen van technische, juridische en economische aard beheersen, evenals technische onderzoeken, moeten worden gerespecteerd.

In verband met veranderingen die gedurende het jaar zijn ontdekt, moet de markering zelf worden gewijzigd met speciale kolommen op een afstand van niet meer dan vijfhonderd meter van elkaar. Aldus worden alle pijpbochten aangeduid, die moeten worden herhaald door de beschermde zone van de pijpleiding. Hoeveel meter van de ene bocht naar de andere - het maakt niet uit, ze moeten nog steeds worden gefixeerd zonder fouten. Ook moeten alle kruispunten met andere objecten die tot de infrastructuur behoren (bruggen, wegen, enz.) Met tekens worden gemarkeerd. De waarschuwing dat de veiligheidszone van een gasleiding hier passeert (kofferbak of distributie) is een vereiste.

Informatie over de platen

Het teken van het verbod op parkeren en zelfs stoppen van transport, niet gerelateerd aan de organisatie die de gaspijpleiding exploiteert, is verplicht. Samen met informatie over de diepte (als het ondergronds is) van een gasleiding, wordt de richting aangegeven. De eerste plaat staat verticaal, de volgende staan ​​- met de aanduiding van de afgelegde kilometers - ingesteld op een hoek van 30 graden voor visuele controle vanuit het vliegtuig.

Het is noodzakelijk om te voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen op zo'n belangrijk gebied als een beschermd gebied van de pijpleiding (inclusief lage druk). Dit minimaliseert het risico en de schade aan de gevolgen van ongevallen. Niet-geautoriseerd werk in de directe omgeving is onaanvaardbaar, omdat niet alleen een brand maar ook een explosie kan optreden. Informatie over aansprakelijkheid staat op de etiketten. Het risico van schade aan de pijpleiding moet ook tot een minimum worden beperkt.

Mogelijke tragische ongelukken

Weinig mensen zijn verzekerd tegen het beschadigen van gaspijpleidingen en andere gevaarlijke objecten. Elke eigenaar van het gebied waarin de beschermingszone zich bevindt, kan de isolatie of zelfs de leiding zelf beschadigen, indien zonder overeenstemming een groot bouwproject of een constructie van een watervoorzieningssysteem, bijvoorbeeld een watervoorzieningssysteem op de locatie, wordt gestart. Schade aan pijpen is een belangrijke administratieve overtreding en voorziet in een boete van vijfduizend roebel, afhankelijk van de veroorzaakte schade.

Als de veiligheidszones van gaspijpleidingen goed op de grond zijn gemarkeerd en preventief werk wordt uitgevoerd op een tijdige en aandachtige manier, zullen de noodsituaties die met dit soort technische constructies zijn geassocieerd niet gebeuren, wat zal helpen materiële bronnen, gezondheid en zelfs het leven van mensen te behouden.

Gas toevoersysteem

Dit is een zeer complex complex, waarin de faciliteiten niet alleen zijn ontworpen voor transport, maar ook voor verwerking en voor de distributie van gas aan consumenten. Het systeem bestaat uit de gasnetwerken zelf, dat wil zeggen drie soorten gaspijpleidingen - lage, hoge en gemiddelde druk, evenals gasdistributiestations, gascontrolepunten en installaties, diensten en ondersteunende faciliteiten. Dit alles is bedoeld voor normale en ononderbroken werking van het volledige gastoevoersysteem. Het moet veilig zijn om te bedienen, eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden zijn, om individuele secties uit te kunnen zetten voor reparatiewerkzaamheden of in geval van een ongeluk.

De veiligheidszone van de pijpleiding is de belangrijkste voorwaarde voor een veilige werking van het volledige systeem. Zelfs de onderwaterovergangen van de pijpleiding omvatten een speciaal gebied, ongeacht de categorie pijpen. Het zal gelijk zijn aan honderd meter in elke richting van de pijp.

RF-regels voor beveiligingszones

Gasdistributienetwerken moeten beveiligingszones hebben in de volgende volgorde:

 • langs de route van de externe gasleiding - twee meter aan elke kant;
 • langs de route van de ondergrondse gasleiding (polyethyleenbuizen en koperdraad die de route aangeven) - drie meter aan de kant van de draad en twee aan de andere kant;
 • langs de route van de externe gasleiding in permafrost (ongeacht materiaal) - tien meter aan elke zijde;
 • rondom een ​​apart gasregelpunt - tien meter van de grens van het object;
 • langs de route van de inter-settlement gaspijpleiding die door een bos of struiken loopt - een opheldering van drie meter breed aan elke kant.

Lage druk gasleiding dient voor huishoudelijke verbruikers, kleine ketels, catering en andere soortgelijke doeleinden. Pijpleidingen met medium- of hogedrukgas zijn bedoeld voor aansluiting op stedelijke distributienetwerken door middel van hydrofracturering - gasverdeelpunten. Daarnaast zijn ze nodig om gas te leveren aan industriële bedrijven en nutsbedrijven met behulp van de GRU (gas control units).

Decoderingsaanwijzingen

De borden, geïnstalleerd in veiligheidszones, zijn groen en geel, wat het materiaal aangeeft waaruit de buis is gemaakt: geel - polyethyleen en groen - staal. De gele plaat op de bovenste regel toont de druk van de pijpleiding en het materiaal van de buis. Bijvoorbeeld PE 0.6. Dit betekent dat de buis is gemaakt van polyethyleen en de druk erin 0,6 MPa is. Als de gasleiding een lage druk heeft, dan zijn de letters "n.d." in plaats van nummers.

De tweede regel geeft het getransporteerde medium en de diameter van de buis zelf aan. Bijvoorbeeld, GAZ 50. Dit betekent dat gas wordt getransporteerd door een pijp met een diameter van vijftig millimeter. De variatie hier kan alleen met cijfers zijn, omdat de diameter van de pijpen varieert.

Als er een derde lijn is, toont dit de constructie van een ondergrondse gasleiding. Bijvoorbeeld UE 20. Dit betekent dat op deze plaats de rotatiehoek twintig graden is.

De vierde regel is het belangrijkst, met pijlen en cijfers die de richting aangeven vanaf de as van de tafel. Bijvoorbeeld de pijl rechts, waaronder de nummer 3 en de pijl omlaag, waaronder nummer 7. Dit betekent dat de gasleiding drie meter naar rechts en zeven meter verder wordt ontplooid.

Beveiligingszone van de gasleiding van lage druk SNIP in de Russische Federatie in 2018

Wat is een gasleiding? Beveiligingszone van de gasleiding van lage druk SNIP in de Russische Federatie in 2018. Waar is het voor? Verantwoordelijkheid voor overtreding.

Beste lezers! Het artikel gaat over typische manieren om juridische problemen op te lossen, maar elk geval is individueel. Als u wilt weten hoe u uw probleem precies kunt oplossen, neem dan contact op met de consultant:

+7 (812) 309-85-28 (St. Petersburg)

TOEPASSINGEN EN GESPREKKEN ZIJN AAN DE KLOK EN ZONDER DAGEN AANVAARD.

Het is snel en GRATIS!

Vandaag worden in de Russische Federatie verschillende soorten transportroutes gebruikt:

 • automobiel;
 • spoor;
 • lucht;
 • rivier;
 • zee.

Maar daarnaast is er één uniek type transportcommunicatie, dat aanzienlijk verschilt van het traditionele. Dit pad wordt een pijplijn genoemd.

In tegenstelling tot alle bovengenoemde types, is het ontworpen om beperkte soorten producten te transporteren, namelijk olie en gas. Afhankelijk van de getransporteerde grondstoffen ontvangt de pijpleiding de juiste naam.

Dit type transport werd gekozen als de belangrijkste en enige voor de levering van de bovengenoemde mineralen als de meest handige, praktische en financieel voordelig. Maar het onderhoud van dergelijke paden heeft ook zijn eigen kenmerken.

Algemene momenten

Zoals alle vervoersverbindingen, worden pijpleidingen gecontroleerd door de overheid. Hun taak is om de functionaliteit van deze berichten te garanderen en om de veiligheid van hun werking te garanderen.

De pijpleiding heeft, in tegenstelling tot andere voertuigen, een eigen beschermd gebied. De reden hiervoor is in de eerste plaats dat het door hen getransporteerde gas explosief en brandgevaarlijk is.

De verantwoordelijkheid voor de integriteit en, bijgevolg, voor de veiligheid van de routes wordt toevertrouwd aan de inspectie- en controleorganen in het geval van gastoevoer.

Maar niet minder verantwoordelijkheid ligt op de gezichten, door wiens land de gaspijpleiding kan passeren.

Als onderdeel van de beveiliging maken ze zich vertrouwd met een reeks regels voor de werking van een landplot en zijn ze verantwoordelijk in het geval van een overtreding.

De belangrijkste methode om de veilige werking van pijpleidingen die gas transporteren te waarborgen, is hun bescherming.

Wat is het

Een gasleiding is een technische structuur die bestaat uit leidingen die speciale steunen bevatten die zijn ontworpen om gas van een leverancier naar een consument te verplaatsen.

Gas beweegt onder druk langs dit pad. Deze indicator kan variëren in verschillende secties van de pijplijn.

Volgens het doel van de bestemming is een dergelijke transportroute verdeeld in twee types:

Op hun beurt wordt elk van de bovengenoemde soorten gedeeld door de mate van druk. In de kofferbak is het:

De distributiedruk is:

De gaspijpleiding van gemiddelde en hoge druk, die respectievelijk 0,3 MPa is, is onderhevig aan verplichte bescherming.

De veiligheidszone van een gasleiding is het gebied grenzend aan de gastransportroute, dat wordt bestuurd door speciale staatslichamen om de veiligheid van de pijpleidingoperatie te behouden en te waarborgen.

Voordat we verder gaan met de vraag naar de redenen voor de noodzaak van bescherming, stellen we vast dat deze transportroute is onderverdeeld in:

De organisatie van de beschermingszone met betrekking tot elk van hen heeft zijn eigen kenmerken. In het artikel zullen we de regels en voorschriften van bescherming met betrekking tot ondergrondse en verhoogde routes beschouwen.

Maar voordat we bij hen komen, is het de moeite waard om te bepalen dat de routes onder waterpijpleidingen ook wettelijk beschermd zijn. In hun beschermingszone bevindt zich het wateroppervlak, dat boven de weg ligt.

Waar is het voor?

Van alle soorten transportroutes is het de gasleiding die bescherming biedt aan overheidsinstanties.

Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de schending van de integriteit van dit pad zeer gevaarlijk is voor anderen.

Daarnaast kunnen de volgende redenen voor de organisatie van bescherming worden vastgesteld:

In dit opzicht hangt de omvang van de beschermingszone af van het niveau van potentieel gevaar in geval van schendingen van de werking van de pijpleiding.

Juridische redenen

Beveiligingsactiviteiten met betrekking tot de gaspijplijn worden strikt gereguleerd door de wetgeving van de Russische Federatie, in het kader waarvan instructies zijn ontwikkeld die het verminderen van het risico van gevaarlijke situaties naar omringende situaties waarborgen.

Wat de niet-betaling van de verkeerspolitieboete bedreigt, lees hier.

De belangrijkste wetgevingshandeling die de personen begeleidt bij de aanleg en bescherming van gastransportroutes is SNIP 42-01-2002.

Bovendien worden de volgende normen gebruikt:

 • Regels voor de bescherming van gaspijpleidingen van gemiddelde en lage druk;
 • Bedrijfsveiligheidsregels op het gebied van gasvoorziening.

Ze zijn allemaal ontwikkeld op basis van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie.

Beveiligingszone van de gaspijplijn van gemiddelde druk SNIP in overeenstemming met GOST

Als onderdeel van de organisatie van de beschermde zone van de ondergrondse gasleiding van de middelgrote druk SNIP, voorziet wetgeving in een aantal activiteiten.

Onder hen zijn de volgende:

Om ervoor te zorgen dat deze activiteiten worden uitgevoerd, is het belangrijk om precies te weten welk gebied tot de beschermde zone van de gasleiding behoort.

Deze standaarden worden ingesteld door SNIP en kunnen in 2018 niet worden gewijzigd. Overweeg ze verder.

Hoeveel meter

De veiligheidszone omvat het gebied grenzend aan de transportroute. Het gebied is afhankelijk van het type pijplijn en van het type product dat wordt geleverd.

Laten we deze cijfers in meer detail in numerieke waarden beschouwen. De afstand wordt berekend in meters aan beide zijden van de as.

Voor een hogedruk distributiepijpleiding is een bewakingszone 10 meter. De hoofdgasleiding met dezelfde druk wordt beschermd op een afstand van 50 meter.

Maar het is de moeite waard om op te merken dat als vloeibaar gas door een buis wordt getransporteerd, 100 meter wordt beschermd voor distributiesecties.

Video: filmbeveiligingszones van gaspijpleidingen

Maar voor distributie met een gemiddelde druk is het 4 meter. Bij lage druk heeft de gasleiding ook een eigen beschermingszone met een afstand van 2 meter aan beide zijden van de as.

Speciale aandacht

De aanwezigheid van een veiligheidszone voorziet niet in de volledige verwijdering van het grondgebied van de operatie in andere gebieden.

Maar vanwege het hoge niveau van gevaar in geval van schade aan de pijp, zijn er een aantal verboden met betrekking tot het land grenzend aan het pad:

Ze zijn gebaseerd op het feit dat zelfs de kleinste schade corrosie van het materiaal kan veroorzaken, vooral in het geval van het gebruik van zowel polyethyleen als koperen leidingen, wat dientengevolge tot een gaslek leidt, wat het risico op ontploffing en brand in dit gebied vergroot.

Hoe wordt een desk-audit uitgevoerd 3-NDFL, lees hier.

De volgorde van stroomuitval bij niet-betaling van voorzieningen in 2018, zie hier.

Houd er rekening mee dat voor overtredingen van de regels, die geringe schade aan de pijplijn met zich meebrengen, de wet voorziet in een administratieve boete van meer dan 5.000 roebel.

Als ongeoorloofde acties de oorzaak van het ongeval zijn, is de persoon strafrechtelijk aansprakelijk.

Een gasleiding is een soort transportroute, die bestaat uit buizen die op speciale steunen zijn bevestigd, evenals extra constructies die zijn bedoeld voor het transport van natuurlijk en vloeibaar gas.

Gas is een explosieve en ontvlambare stof. Op snelwegen beweegt het onder druk. Druk tot 0,3 MPa wordt als gemiddeld beschouwd.

De route waarop gas beweegt met een dergelijke indicator moet absoluut worden bewaakt.

De bescherming van de gasleiding voorziet in het gebruik van vastgestelde normen en voorschriften met betrekking tot een bepaald gebied. Zo'n gebied wordt beveiliging genoemd.

De grootte ervan wordt bepaald door de wet. In dit geval is dit 50 meter voor de hoofdlijn en 4 meter voor de distributiepijplijn. Deze afstand wordt aan beide zijden van de as van de route bepaald.

Dit gebied moet worden gemarkeerd met speciale symbolen in de vorm van groene en gele platen.

Het is vooral belangrijk om ze op kruispunten met andere transportroutes te plaatsen. De eigenaren van de gebieden waarlangs de snelweg passeert, worden vertrouwd gemaakt met de regels voor landexploitatie en zijn verplicht deze na te leven.

 • Vanwege frequente wijzigingen in de wetgeving, is informatie soms sneller verouderd dan we erin slagen om het op de site bij te werken.
 • Alle gevallen zijn zeer individueel en afhankelijk van vele factoren. Basisinformatie biedt geen garantie voor de oplossing van uw problemen.

Dus GRATIS deskundige adviseurs werken de klok rond voor u!

TOEPASSINGEN EN GESPREKKEN ZIJN AAN DE KLOK EN ZONDER DAGEN AANVAARD.

Beveiligingszone van de lagedrukgasleiding

Beveiligingszones van gaspijpleidingen van lage, gemiddelde en hoge druk worden beschreven in STO Gazprom 2-2.1-249-2008 in clausule 7, evenals in het decreet van de regering van de Russische Federatie van 20 november 2000 N 878 "Goedkeuring van de regels voor de bescherming van gasdistributienetwerken".

7.4.1 Het instellen van veiligheidszones van de gaspijplijn en deze op de plattegronden voor landgebruik te trekken, wordt uitgevoerd om een ​​veilige werking van de gasleiding te garanderen door: - ongeoorloofde constructie, grondverzet, explosieven en andere soorten werk (behalve landbouw) die op de een of andere manier in staat zijn schade aan de procesapparatuur of communicatie via de gaspijpleiding;

- beperkingen op andere activiteiten die de gaspijplijn zouden kunnen beschadigen (open vuur, opslag van grondstoffen, producten, bulkmaterialen, installatie van obstakels die de toegang van personeel tot gaspijpleidingen verminderen, enz.).

7.4.2 Veiligheidszones worden op verzoek van de projectorganisatie rond gaspijpleidingen aangelegd door daden van uitvoerende autoriteiten of lokale overheden en uitgezet op plattelandsgebruikskaarten. Naleving van beperkingen op activiteiten in beschermde gebieden wordt geregeld door de landcode van de Russische Federatie en de federale wet "inzake gaslevering in de Russische Federatie" [9].

7.4.3 De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de beschermde zones van de pijpleiding in goede brandomstandigheden ligt bij de exploiterende organisatie (de eigenaar van de pijpleiding).

7.4.4 De afmetingen van de beveiligingszones van gaspijpleidingen worden vastgesteld volgens de regels:

a) langs de routes van externe gaspijpleidingen - in de vorm van een gebied dat wordt begrensd door conventionele leidingen, die zich op een afstand van 2 meter aan elke zijde van de gaspijpleiding bevinden;

b) langs de routes van ondergrondse gaspijpleidingen gemaakt van polyethyleenbuizen bij het gebruik van koperdraad om de route van de gasleiding aan te wijzen - in de vorm van een gebied dat wordt begrensd door conventionele leidingen die zich 3 meter uitstrekken van de gasleiding vanaf de draadzijde en 2 meter vanaf de andere zijde;

c) langs de routes van externe gaspijpleidingen op permafrostgronden, ongeacht het materiaal van de leidingen, in de vorm van een gebied dat wordt begrensd door conventionele leidingen met een onderlinge afstand van 10 meter aan elke zijde van de pijpleiding;

d) rond de afzonderlijke gasbesturingspunten - in de vorm van een gebied dat wordt begrensd door een gesloten lijn op een afstand van 10 meter van de grenzen van deze objecten. Voor gascontrolepunten die aan gebouwen zijn bevestigd, is het beschermingsgebied niet gereguleerd;

e) langs de onderwaterovergangen van gaspijpleidingen door bevaarbare en drijvende rivieren, meren, reservoirs, kanalen - in de vorm van een gedeelte van de waterruimte van het wateroppervlak naar de bodem ingesloten tussen parallelle vlakken die zich 100 m van elkaar bevinden aan elke zijde van de pijpleiding;

f) langs de routes van inter-settlement gaspijpleidingen die door bossen en boom-struikvegetatie gaan - in de vorm van stekken van 6 meter breed, 3 meter aan elke zijde van de pijpleiding. Voor bovengrondse delen van gaspijpleidingen moet de afstand van de bomen tot de pijpleiding ten minste de hoogte van de bomen zijn gedurende de volledige levensduur van de pijpleiding.

7.4.5 Aan de grenzen van land en kruispunten van bevaarbare rivieren, meren, beschermingszones zijn 100 m breed in elke richting van de gasleiding.In de landrichting worden beschermingszones van overgangen langs de route verlengd tot 50 m vanaf de waterrand langs de hoogwaterhorizon van 10% van de beschikbaarheid.

7.4.6 Voor meerledige gaspijpleidingen in de secties van de passage van verschillende gasleidingen in een corridor, is het toegestaan ​​(in tegenstelling tot bestaande normen) om één beveiligingszone tot stand te brengen die alle lijnen van de corridor (25 m breed buiten de extreme draden) en een combinatie van afzonderlijke beveiligingszones voor elk van de draden van de gang. De beslissing over deze kwestie wordt door de projectorganisatie genomen op basis van doelmatigheid in elk specifiek geval. Deze beslissing moet worden gewaarborgd door handelingen van de uitvoerende of lokale autoriteiten.

7.4.7 Op bevaarbare rivieren moeten de werkzaamheden in verband met veranderingen in het kanaal binnen de grenzen tot 1000 m van onderwaterschepen worden gecoördineerd met de organisatie die de gaspijpleiding exploiteert.

Als de pijpleiding onder de grond passeert, is de beschermingszone een plot van land tussen twee parallelle lijnen die aan weerszijden van de as van de pijpleiding lopen (parallel), zoals weergegeven in de figuur.

Hogedrukgasbeschermingszone

Beschermings- en veiligheidszone van middeldruk gaspijpleidingen. Nuances in het ontwerp en onderhoud van dit type objecten.

Dus wat is de veiligheidszone van de pijplijn voor?

Ten eerste merken we op dat het moderne leven van elke metropool en zelfs een kleine nederzetting nauw verbonden is met het gebruik van gaspijpleidingen.

Zij leveren zowel gas aan woongebouwen als aan industriële bedrijven. Met de hulp van hen vallen mensen van hun huizen en opereren bedrijven.

Het lijkt erop, wat is het probleem? Wel, ze staan ​​voor zichzelf, raak niemand aan.

En het probleem is dat deze technische constructies zeer gevaarlijk zijn en zelfs niet veel van hun schade dreigt bij een zwaar ongeval.

Wat is de veiligheidszone van de pijplijn?

Laten we het woord gaspijplijn definiëren.

Het is een technische structuur, die bestaat uit buizen, evenals de steunen waarop ze zijn bevestigd en verschillende hulpapparatuur die helpt bij het leveren van gas aan de eindgebruiker.

Het is belangrijk om te onthouden dat gas onder druk wordt toegevoerd en getransporteerd, en de parameters van de sectie zelf zijn afhankelijk van deze eigenschap.

Gasleidingen kunnen worden onderverdeeld in twee grote typen: stam en distributie.

Als de eerste bestemd zijn voor gastransport over lange afstanden, dan zijn deze bestemd voor levering vanaf het sorteerpunt naar de eindconsument.

De belangrijkste gaspijpleidingen zijn verdeeld in twee types met betrekking tot de druk waaronder er gas in zit:

 • Het eerste type impliceert druk tot 10 MPa.
 • Het tweede type impliceert druk tot 2,5 MPa.

Distributiepijplijnen zijn onderverdeeld in drie groepen met betrekking tot druk:

Volgens een andere classificatie kunnen pijpleidingen onderscheiden worden van respectievelijk ondergronds, bovengronds en onder water van de installatiemethode.

Beveiligingszone voor gasleidingen

Het is een lid van het land dat evenredig is aan de gaspijplijn.

De breedte is afhankelijk van het type pijplijn en wordt bepaald door speciale documenten die bedoeld zijn om dit kenmerk te bepalen.

De belangrijkste functie van de beschermingszones is om de constructie in het gebied te verbieden of te beperken, evenals de aanduiding van het feit dat de gasleiding hier passeert.

Dankzij een dergelijke zone is het mogelijk om de normale werking van dit object te garanderen, evenals het onderhoud, de veiligheid en de integriteit ervan.

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in het beschermde gebied moeten noodzakelijkerwijs worden gecoördineerd met de organisatie die het engineering-object beheert.

We vermelden wat niet kan worden gedaan in de beschermingszone:

 • om kelders te bouwen, compostputten te bouwen.
 • laswerkzaamheden uitvoeren om voor de hand liggende redenen.
 • installeer extra barrières die ongehinderde toegang tot de leidingen voorkomen.
 • maak elementaire stortplaatsen.
 • spontaan verbinding maken met de pijpleiding.

In de veiligheidszone met gemiddelde druk kunnen speciale kolommen tekens bevatten met contactgegevens over het object.

We vermelden wat er op hen kan worden weerspiegeld:

 • naam van de pijpleiding.
 • geolocatie van het object.
 • afstand van de informatieplaat tot de as van de buis.
 • maten van beveiligingszone.
 • contactgegevens van de organisatie die zich bezighoudt met het onderhoud van het object.

Er zijn speciale regels voor de bescherming van pijpleidingen, die alle uitgebreide informatie bevatten over hoe, waar en hoe de beschermingszone te omringen.

We geven specifieke nummers:

 • Dus de veiligheidszone voor hogedrukpijpleidingen is tien meter aan beide zijden van de as, als het een distributiegasleiding is.
 • Als dit de hoofdpijplijn is, dan op vijftig meter van de as.
 • In gevallen waarin vloeibaar gas via leidingen wordt geleverd, is de veiligheidszone al honderd meter.
 • Als de druk in het pijpleidingsysteem van nulpunt drie tienden tot nulpunt zes tienden van een MPa is, zal de veiligheidszone op zeven meter van de buisas liggen.
 • Als de bovengenoemde druk aanwezig is in de hoofdleiding, neemt de omvang toe tot vijftig meter in het geval van het verpompen van aardgas en honderd meter in het geval van het verpompen van vloeibaar gas.
 • De beschermingszone voor een conventionele middendrukleiding is vier meter.
 • Voor een lagedrukgasleiding is het slechts twee meter in beide richtingen vanaf de as.

Alle bovenstaande informatie is beschikbaar in de ontwerp- en technische documentatie die door ontwerpers is gemaakt en opgeslagen.

Ze zijn meestal ook de organisatie die zich bezighoudt met het in dienst hebben van de gegeven technische constructie.

De reden voor het maken van een beveiligingszone en de fixatie ervan op het hoofdplan is een handeling die is uitgegeven door lokale overheden of uitvoerende autoriteiten.

We zullen speciale aandacht besteden aan de werking van gaspijpleidingen.

We vermelden de belangrijkste activiteiten die worden uitgevoerd op dergelijke veiligheidszones in de buurt van gaspijpleidingen, de operationele organisatie:

 • om de zes maanden een veiligheidsopleiding te geven aan personen die land in de veiligheidszone hebben.
 • eens per jaar moet de route uiteraard worden aangepast met alle wijzigingen in de projectdocumentatie. In dit geval wordt uiteraard ook een verandering in de beschermingszone uitgevoerd.

Beveiliging zone wordt aangegeven op de grond met behulp van speciale kolommen, die zich op een afstand van niet meer dan duizend meter (in het geval van Oekraïne) en niet meer dan vijfhonderd meter (in het geval van de Russische Federatie).

Deze kolommen moeten noodzakelijkerwijs alle bochten aangeven die de pijplijn maken.

Alle plaatsen waar deze technische structuur samenkomt met een andere infrastructuur (of het nu wegen, bruggen, enzovoort zijn) worden aangegeven met speciale tekens die uitleggen wat de beveiligingszone van de pijpleiding hier doet.

De eerste dergelijke plaat wordt verticaal geplaatst, en de volgende, waarop de sporen staan ​​van de afgelegde kilometers, onder een hoek van dertig graden ten behoeve van mogelijke visuele controle vanuit de lucht in het vliegtuig.

De aanwezigheid van veiligheidszones rond gaspijpleidingen is dus slechts een noodzakelijke veiligheidsmaatregel, waarmee u het risico en de schade door hen kunt voorkomen of minimaliseren.

Dergelijke zones sluiten in extreme gevallen de mogelijkheid uit van ongeoorloofd werk in de directe nabijheid van gaspijpleidingen en het zijn juist dergelijke acties die kunnen leiden tot een zwaar ongeval, brand of zelfs een explosie.

Ook kunnen dergelijke zones de mogelijkheid verkleinen om een ​​dergelijk potentieel gevaarlijk object aan mensen te schaden, omdat niemand is verzekerd tegen accidentele schade aan de isolatie of erger dan het verschijnen van scheuren in de leidingen.

We merken ook op dat schade aan pijpleidingen een administratief misdrijf is en een aanzienlijke boete inhoudt. Meestal begint het vanaf vijfduizend roebel.

En dit zijn geen onredelijke boetes.

Dankzij hen en beschermde gebieden wordt de mogelijkheid van noodsituaties die verband houden met dit soort technische structuren verminderd en uiteindelijk helpt het leven, de gezondheid en materiële middelen te behouden die kunnen worden gebruikt om bepaalde industrieën of culturele voorzieningen van wooninfrastructuur te ontwikkelen die mensen zullen brengen vreugde en geluk.

Gratis juridisch advies

Hallo Een soort tuinmaatschappij in het gebied tussen de weg waarop de zware vrachtwagens en mijn hek (ongeveer 2 m) een ondergrondse gasleiding van gemiddelde druk legden. Het bevindt zich dus op een afstand van minder dan 1 m van het hek.

De vraag is of ze rechtmatig hebben gehandeld zonder overeenstemming met mij. Het beschermingsgebied is immers gelijk aan 2 m in elke richting vanaf de pijpleiding. En ik heb daar een septic tank en een hek en ik ga het opnieuw doen op de fundering, terwijl ik eraan werk. Ja, en fruitbomen.

Hallo, Herman! Direct na het artikel ziet u het venster "Vrij juridisch advies", waar een gekwalificeerde specialist uw vragen graag beantwoordt.

Is de afstand van de fundering tot de gasleiding met een druk van 3 atmosfeer van 4,5 meter toegestaan?

Kun je me alsjeblieft vertellen, ik heb een kiosk in de handelsrij vanaf 2002, de kiosk is gekocht door mij die al bestaat met de erfpachtovereenkomst van de gemeenteraad, ik heb een landproject en een kadastraal nummer. In juni 2014, in mijn stad, was er de kracht van Lnr en de stad weigerde de pachtovereenkomst aan mij en vijf andere ondernemers in deze rij uit te breiden. In maart 2017 diende ik documenten in voor de verlenging van de huurovereenkomst en nu gaf het stadsbestuur mij aan het openbaar ministerie dat ik het terrein zonder toestemming had ingenomen en een kiosk in de veiligheidszone van de gasleiding had geïnstalleerd. Voor 15 jaar, hoeveel ik dit land heb gehuurd en nog eens 5 jaar voordat ik een kiosk kocht op dit land, was er geen enkel recept, kennisgeving van de gasindustrie, niemand kwam ooit uit een gasindustrie met een dergelijke claim. De kiosken in dit winkelcentrum zijn in 1997-98 met toestemming van de gemeenteraad geïnstalleerd en tot juni 2014 heeft iedereen de erfpachtovereenkomst zonder problemen verlengd. Niemand heeft het gehad over de coördinatie met de gasindustrie. En nu is er plotseling een pijp opgedoken en meteen bij het parket. Vertel me alsjeblieft wat het kan zijn. als er echt een pijp is, waarom zijn er geen waarschuwingssignalen. De kiosk bevindt zich al 20 jaar in het gebied van het levende massief, de markt en de trolleybushalte. Of de gasdienst en het stadsbestuur het recht hebben om zich in dit geval aan de officier van justitie te onderwerpen. Als daarvoor geen voorschriften en meldingen waren.

Beveiligingszone van de gasleiding van lage druk SNIP in de Russische Federatie in 2018

Wat is een gasleiding? Beveiligingszone van de gasleiding van lage druk SNIP in de Russische Federatie in 2018. Waar is het voor? Verantwoordelijkheid voor overtreding.

Vandaag worden in de Russische Federatie verschillende soorten transportroutes gebruikt:

Maar daarnaast is er één uniek type transportcommunicatie, dat aanzienlijk verschilt van het traditionele. Dit pad wordt een pijplijn genoemd.

In tegenstelling tot alle bovengenoemde types, is het ontworpen om beperkte soorten producten te transporteren, namelijk olie en gas. Afhankelijk van de getransporteerde grondstoffen ontvangt de pijpleiding de juiste naam.

Dit type transport werd gekozen als de belangrijkste en enige voor de levering van de bovengenoemde mineralen als de meest handige, praktische en financieel voordelig. Maar het onderhoud van dergelijke paden heeft ook zijn eigen kenmerken.

Zoals alle vervoersverbindingen, worden pijpleidingen gecontroleerd door de overheid. Hun taak is om de functionaliteit van deze berichten te garanderen en om de veiligheid van hun werking te garanderen.

De pijpleiding heeft, in tegenstelling tot andere voertuigen, een eigen beschermd gebied. De reden hiervoor is in de eerste plaats dat het door hen getransporteerde gas explosief en brandgevaarlijk is.

De verantwoordelijkheid voor de integriteit en, bijgevolg, voor de veiligheid van de routes wordt toevertrouwd aan de inspectie- en controleorganen in het geval van gastoevoer.

Maar niet minder verantwoordelijkheid ligt op de gezichten, door wiens land de gaspijpleiding kan passeren.

Als onderdeel van de beveiliging maken ze zich vertrouwd met een reeks regels voor de werking van een landplot en zijn ze verantwoordelijk in het geval van een overtreding.

De belangrijkste methode om de veilige werking van pijpleidingen die gas transporteren te waarborgen, is hun bescherming.

Een gasleiding is een technische structuur die bestaat uit leidingen die speciale steunen bevatten die zijn ontworpen om gas van een leverancier naar een consument te verplaatsen.

Gas beweegt onder druk langs dit pad. Deze indicator kan variëren in verschillende secties van de pijplijn.

Volgens het doel van de bestemming is een dergelijke transportroute verdeeld in twee types:

Op hun beurt wordt elk van de bovengenoemde soorten gedeeld door de mate van druk. In de kofferbak is het:

De distributiedruk is:

De gaspijpleiding van gemiddelde en hoge druk, die respectievelijk 0,3 MPa is, is onderhevig aan verplichte bescherming.

De veiligheidszone van een gasleiding is het gebied grenzend aan de gastransportroute, dat wordt bestuurd door speciale staatslichamen om de veiligheid van de pijpleidingoperatie te behouden en te waarborgen.

Voordat we verder gaan met de vraag naar de redenen voor de noodzaak van bescherming, stellen we vast dat deze transportroute is onderverdeeld in:

De organisatie van de beschermingszone met betrekking tot elk van hen heeft zijn eigen kenmerken. In het artikel zullen we de regels en voorschriften van bescherming met betrekking tot ondergrondse en verhoogde routes beschouwen.

Maar voordat we bij hen komen, is het de moeite waard om te bepalen dat de routes onder waterpijpleidingen ook wettelijk beschermd zijn. In hun beschermingszone bevindt zich het wateroppervlak, dat boven de weg ligt.

Van alle soorten transportroutes is het de gasleiding die bescherming biedt aan overheidsinstanties.

Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de schending van de integriteit van dit pad zeer gevaarlijk is voor anderen.

Daarnaast kunnen de volgende redenen voor de organisatie van bescherming worden vastgesteld:

In dit opzicht hangt de omvang van de beschermingszone af van het niveau van potentieel gevaar in geval van schendingen van de werking van de pijpleiding.

Beveiligingsactiviteiten met betrekking tot de gaspijplijn worden strikt gereguleerd door de wetgeving van de Russische Federatie, in het kader waarvan instructies zijn ontwikkeld die het verminderen van het risico van gevaarlijke situaties naar omringende situaties waarborgen.

Wat de niet-betaling van de verkeerspolitieboete bedreigt, lees hier.

De belangrijkste wetgevingshandeling die de personen begeleidt bij de aanleg en bescherming van gastransportroutes is SNIP 42-01-2002.

Bovendien worden de volgende normen gebruikt:

 • Regels voor de bescherming van gaspijpleidingen van gemiddelde en lage druk;
 • Bedrijfsveiligheidsregels op het gebied van gasvoorziening.

Ze zijn allemaal ontwikkeld op basis van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie.

Beveiligingszone van de gaspijplijn van gemiddelde druk SNIP in overeenstemming met GOST

Als onderdeel van de organisatie van de beschermde zone van de ondergrondse gasleiding van de middelgrote druk SNIP, voorziet wetgeving in een aantal activiteiten.

Onder hen zijn de volgende:

Om ervoor te zorgen dat deze activiteiten worden uitgevoerd, is het belangrijk om precies te weten welk gebied tot de beschermde zone van de gasleiding behoort.

Deze standaarden worden ingesteld door SNIP en kunnen in 2018 niet worden gewijzigd. Overweeg ze verder.

De veiligheidszone omvat het gebied grenzend aan de transportroute. Het gebied is afhankelijk van het type pijplijn en van het type product dat wordt geleverd.

Laten we deze cijfers in meer detail in numerieke waarden beschouwen. De afstand wordt berekend in meters aan beide zijden van de as.

Voor een hogedruk distributiepijpleiding is een bewakingszone 10 meter. De hoofdgasleiding met dezelfde druk wordt beschermd op een afstand van 50 meter.

Maar het is de moeite waard om op te merken dat als vloeibaar gas door een buis wordt getransporteerd, 100 meter wordt beschermd voor distributiesecties.

Video: filmbeveiligingszones van gaspijpleidingen

Maar voor distributie met een gemiddelde druk is het 4 meter. Bij lage druk heeft de gasleiding ook een eigen beschermingszone met een afstand van 2 meter aan beide zijden van de as.

De aanwezigheid van een veiligheidszone voorziet niet in de volledige verwijdering van het grondgebied van de operatie in andere gebieden.

Maar vanwege het hoge niveau van gevaar in geval van schade aan de pijp, zijn er een aantal verboden met betrekking tot het land grenzend aan het pad:

Ze zijn gebaseerd op het feit dat zelfs de kleinste schade corrosie van het materiaal kan veroorzaken, vooral in het geval van het gebruik van zowel polyethyleen als koperen leidingen, wat dientengevolge tot een gaslek leidt, wat het risico op ontploffing en brand in dit gebied vergroot.

Hoe wordt een desk-audit uitgevoerd 3-NDFL, lees hier.

De volgorde van stroomuitval bij niet-betaling van voorzieningen in 2018, zie hier.

Houd er rekening mee dat voor overtredingen van de regels, die geringe schade aan de pijplijn met zich meebrengen, de wet voorziet in een administratieve boete van meer dan 5.000 roebel.

Als ongeoorloofde acties de oorzaak van het ongeval zijn, is de persoon strafrechtelijk aansprakelijk.

Een gasleiding is een soort transportroute, die bestaat uit buizen die op speciale steunen zijn bevestigd, evenals extra constructies die zijn bedoeld voor het transport van natuurlijk en vloeibaar gas.

Gas is een explosieve en ontvlambare stof. Op snelwegen beweegt het onder druk. Druk tot 0,3 MPa wordt als gemiddeld beschouwd.

De route waarop gas beweegt met een dergelijke indicator moet absoluut worden bewaakt.

De bescherming van de gasleiding voorziet in het gebruik van vastgestelde normen en voorschriften met betrekking tot een bepaald gebied. Zo'n gebied wordt beveiliging genoemd.

De grootte ervan wordt bepaald door de wet. In dit geval is dit 50 meter voor de hoofdlijn en 4 meter voor de distributiepijplijn. Deze afstand wordt aan beide zijden van de as van de route bepaald.

Dit gebied moet worden gemarkeerd met speciale symbolen in de vorm van groene en gele platen.

Het is vooral belangrijk om ze op kruispunten met andere transportroutes te plaatsen. De eigenaren van de gebieden waarlangs de snelweg passeert, worden vertrouwd gemaakt met de regels voor landexploitatie en zijn verplicht deze na te leven.

Wat is verboden om te doen in de veiligheidszone van de pijpleiding?

De veiligheidszone van de gasleiding wordt gecreëerd om de veiligheid van mensen en het behoud van gaspijpleidingen te waarborgen. Het feit dat het verboden is om te doen in de veiligheidszone, leer van het artikel.

Wat is een beschermde zone van de pijplijn

Het is geen geheim dat de pijplijn zich op verschillende plaatsen bevindt. Sommige pijpen hebben een hoge sterkte en zijn gemaakt van metaal; en sommige zijn gemaakt van polyethyleen, dus beschadigen of zelfs breken kan bijvoorbeeld in de productie van grondwerken zijn. In dit geval zal de fout van degene die besloot een put in het land of een kuil onder het huis te graven niet hierin aanwezig zijn. Om dergelijke situaties te voorkomen, werd het concept van een "veiligheidszone van een gaspijpleiding" ingevoerd.

De wetgever in de resolutie van de regering van de Russische Federatie van 20.11.2000 nr. 878 "Goedkeuring van de regels voor de bescherming van gasdistributienetwerken" heeft vastgesteld dat de beschermingszone van het gasdistributienetwerk een sectie is met speciale gebruiksvoorwaarden, die is geïnstalleerd langs de routes van gaspijpleidingen en rond de andere gasdistributienetwerken. werking en uitsluiting van de mogelijkheid van schade.

Bovendien zijn in gebieden met een beschermd gebied de volgende acties niet toegestaan:

 1. Voor het bouwen van civiele en huisvestingsfaciliteiten.
 2. Sloop en reconstructie van objecten die zich in deze zones bevinden, zonder de toestemming van operationele organisaties.
 3. Schade identificerende merken.
 4. Om pakhuizen en stortplaatsen te regelen.
 5. Ongeautoriseerd om verbinding te maken met het gasnetwerk.
 6. Vuur maken
 7. Maak een extra omheining.
 8. Om obstakels te creëren voor werknemers van operationele organisaties bij toegang tot de zone.
 9. Bevestig ladders en andere items aan steunen en land gaspijpleidingen.
 10. Graaf een kelder en cultiveer de grond in de zone met verschillende meststoffen.

Alle andere werkzaamheden in de veiligheidszone van de pijpleiding zijn alleen mogelijk met de schriftelijke toestemming van de operationele organisatie.

Hogedrukgasbeschermingszone

Hogedrukgasleiding bestaat uit 2 soorten:

 • tot 6 kgf / cm 2 - gebruikt in industriële installaties;
 • tot 12 kgf / cm 2 - gebruikt om technische en economische redenen.

Dit type pijplijn is vrij gevaarlijk en daarom heeft de wetgever in SNIP 2.05.06-85 aangegeven dat de afstand van een dergelijke pijpleiding tot een woonfaciliteit afhankelijk is van de diameter en de klasse van pijpleidingen. De minimale afstand is 125 m. Als het gebouw dichterbij ligt, is het onmogelijk om erin te wonen.

In de regel bevinden de veiligheidszones van hogedrukgaspijpleidingen zich in grote steden, waar er nogal wat vereisten zijn voor hun locatie. Bovendien is het wenselijk dat de gaspijpleidingen ver van woonwijken passeren.

Het is echter onmogelijk om stedelijke gaspijpleidingen volledig te elimineren. Vanaf de gaspijpleiding met het gas met de hoogste druk komt de buis met een lagere in de leiding. Vervolgens passeert het gas de transformatorcabines, en de dichtheid ervan wordt zo sterk verminderd dat het voor het publiek kan worden bediend.

De procedure voor goedkeuring van veiligheidszones van de pijpleiding

De aanwijzing van de grenzen van de beschermingszone van de gaspijpleiding en het opleggen van lasten voor de gebieden die het bestreek, wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van landmetingen en met toestemming van de eigenaars van de locaties alleen bij het aanleggen van een nieuwe gasleiding.

Als we het hebben over het wijzigen van de grenzen van een bestaande gasleiding, is toestemming van de eigenaren niet vereist.

Nadat de bevoegde instantie besluit dat het noodzakelijk is om de grenzen van het beschermde gebied van de pijpleiding te bepalen, begint het kadastraal werk. Bijgevolg moet informatie over de vorming van nieuwe sites of informatie over het opleggen van lasten aan bestaande sites worden ingevoerd in de USRR.

Alle verliezen die zijn toegebracht aan grondeigenaren zijn onderworpen aan terugbetaling op de door de wetgever voorgeschreven wijze.

Sites waarop bezwaringen worden opgelegd

Alle kadastrale werken zijn uitgevoerd, de grenzen van beschermde zones zijn gevormd en er zijn bezwaringen opgelegd aan de site. De vraag rijst en wat deze acties voor grootgrondbezitters betekenen?

Land kan verder worden gebruikt, maar met inachtneming van de vastgestelde beperkingen.

Bovendien kunnen de eigenaars vrij beschikken over hen (verkopen, verhuren, enz.) Zonder toestemming van de overheid te verkrijgen. Het enige kenmerk - in de documenten die de titel van de burger op de site certificeren, zal worden vermeld bij het opleggen van bezwaringen.

Wat moeten eigenaars van belaste sites weten?

We zullen het hebben over enkele situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen.

 1. N. kocht land in het dorp en besloot het huisje opnieuw te bouwen. In het certificaat van eigendom werd geschreven dat de grond bestemd is voor individuele woningbouw. Na het einde van de bouw werd een brief ontvangen op naam van N. dat het huis moest worden afgebroken, omdat de locatie zich bevond in de beschermde zone van de gasleiding. Wat moet N. in dit geval doen?

Als toestemming wordt verkregen, kan de site-eigenaar dit niet voorkomen door zijn acties. Artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie bepaalt echter dat de eigenaar van de volkstelling volledige schadevergoeding kan eisen.

De veiligheidszone van een gaspijpleiding is een gebied met speciale merktekens, over het hele gebied waarvan beperkingen worden opgelegd zoals voorzien door de wetgever. Ongeacht wie de eigenaar is van het land waarop de pijpleiding zich bevindt, informatie over het opleggen van lasten moet in de documenten worden opgenomen.