Standaardhelling van rioolbuis

De helling van het riool op 1 meter SNIP

De bouw van het rioleringssysteem vereist naleving van bepaalde normen. In het bijzonder is het erg belangrijk om de helling van de rioolbuis te corrigeren, die valt overeenkomstig SNiP en de lengte van de communicatiepijplijnen.

HOE PAS JE EEN HOEK OP

Er zijn verschillende functies waar huismannen zich laten leiden door:

1. Maak de hoek zo scherp mogelijk;

2. Maak de helling minimaal of sla dit item zelfs over bij het installeren van rioolwater;

3. Maak een helling volgens de regels en GOST.

Op het eerste gezicht helpt de overmatige helling van de rioolbuis het water dat moet worden gereinigd sneller de put bereiken. Maar aan de andere kant wordt de pijp tegelijkertijd blootgesteld aan de schadelijke effecten van afvalwater. Omdat water te snel door het riool gaat, blijven vaste deeltjes afvalwater, voedselresten en ander vuil dat vaak in het toilet wordt geloosd in de leiding achter. Een ander probleem is het dichtslibben van de buis. Na verloop van tijd verstopt rioolwater en zal het moeten werken aan zijn reparatie. De levensduur van een dergelijk systeem is veel korter dan de standaard en is minder dan een jaar.

Minimale vooringenomenheid of het ontbreken daarvan is een grove fout bij het installeren van een rioolpijplijn. Tegelijkertijd wordt de buis niet alleen verzand, maar ook praktisch niet schoongemaakt. De situatie redden kan alleen de hoek zijn waarbij de septic tank zich ten opzichte van het riool bevindt.

Het is het beste om te werken met bepaalde normen, die de verhouding van de hoek met de diameter en lengte van de buis aangeven. Dit vraagt ​​natuurlijk veel tijd en speciale zorg, maar na zoveel hard werk zal het rioleringssysteem u vele jaren van dienst zijn.

Waarom heb je een voorkeur nodig:

Bij het dichtslibben van de buis worden luchtsifons gebroken, die dienen als bescherming tegen onaangename geuren in de kamer;

Het dichtslibben van de hoofdleiding dreigt met een volledige schending van de belangrijkste functies van rioolwaterkranen, wat in feite de beëindiging van het systeem is;

Bescherming van de kelder van een woonhuis tegen lekkage en doorbraken hangt af van de juistheid van de helling.

Ook als er geen problemen zijn met corrosie in het geval van een kunststofvrije installatie van kunststof, kunnen openingen in de gietijzeren buis optreden. Ze zal water en riolering in de kelder beginnen. Vroeger werden rioleringssystemen in hoogbouw niet met een helling geïnstalleerd. Daarom is het zo vaak het geval van verdrinking in een appartement op de eerste verdieping of doorbreken door het hele rioolsysteem.

HOE KIES TIP

Om de minimale helling van de buis te bepalen, die optimaal voor u zal zijn, moet u de lengte van het volledige rioolsysteem kennen. Naslagwerken gebruiken gegevens onmiddellijk in afgewerkte vorm, ze worden afgebeeld in honderdsten van een geheel getal. Sommige werknemers vinden het moeilijk om dergelijke informatie te navigeren zonder uitleg.

Een helling voor een buis met een diameter van 50 mm en een lengte van 1 meter heeft bijvoorbeeld 0,03 mm nodig. Hoe werd het bepaald? 0,03 is de verhouding van de hoogte van de helling tot de lengte van de pijp. Afhankelijk van de diameter kan deze van 0,03 tot enkele millimeters zijn. Overweeg hoe de regel werkt:

Stel dat u de optimale helling voor een buis van 110 mm moet berekenen, volgens GOST, dan is deze 0,02 mm. Om de totale hoek te berekenen, moet u de lengte van de buis vermenigvuldigen met de helling gespecificeerd in SNiP of GOST. Het blijkt: 10 m (lengte van de riolering) * 0,02 = 0,2 m of 20 cm, dus het verschil tussen het installatieniveau van het eerste leidingpunt en het laatste is 20 cm.

Ook moet in een rioolbuis van gietijzer, kunststof of asbestcement het niveau van volheid worden berekend. Dit concept definieert wat de doorstroomsnelheid in een pijp moet zijn, zodat deze niet verstopt raakt. Natuurlijk hangt de helling ook af van volheid. Bereken de volheid kan de formule gebruiken:

LUCHTAFSTAND HOOGTE / PIJP DIAMETER

Het maximale niveau van volheid - 1, maar in dit geval is de rioolbuis vol en daarom is er geen helling, dan moet je 50-60% kiezen. Dit is een coëfficiënt, deze wordt vaak genomen als 0,5 - zoals de definitie van een halve buisvormige holte. Veel hangt af van het buismateriaal (gietijzer en asbest worden sneller gevuld vanwege de hoge ruwheid van de binnenwanden) en de hoek ten opzichte van de septic tank.

Uw doel is om de maximaal toegestane snelheid voor een rioleringssysteem te berekenen. Professionals zeggen dat 0,7 m / s toestaan ​​dat afval snel langs de wanden passeert, terwijl het niet kleeft. Onderzoeker, de juiste berekening is als volgt:

0,5 / 110 = 0,04 is het niveau van volheid

0.5 ≤ 0.7 / 0.042 = 0.5 ≤ 43.75 - de berekening is correct.

De laatste formule is een test. Het eerste cijfer is de coëfficiënt van volheid, de tweede na het gelijkteken is de bewegingssnelheid van het afvalwater, het derde is het kwadraat van het volheidsniveau.

De hoek kan ook in graden worden uitgedrukt, maar het zal voor u moeilijker zijn om naar geometrische waarden te veranderen wanneer u een externe of interne pijp installeert. Deze meting biedt een hogere nauwkeurigheid.

Op dezelfde manier is het eenvoudig om de helling van de buitenste ondergrondse buis te bepalen. In de meeste gevallen hebben buitencommunicatie grote diameters. De onderzoeker per meter zal meer vooroordeel gebruiken. Er is echter nog steeds een bepaald hydraulisch afwijkingsniveau, waardoor u de helling iets minder dan het optimum kunt maken. In de meeste gevallen is deze toegestane afmeting van de persleiding 0,02-0,01 mm minder.

Volgens SNiP 2.04.01-85 clausule 18.2 (de norm bij het installeren van waterafvoersystemen), bij het construeren van de hoek van rioolbuizen van een privéwoning, moet je deze regels volgen:

 • Voor één lopende meter van een buis met een diameter van maximaal 50 mm, is het noodzakelijk om 3 cm helling toe te wijzen, maar tegelijkertijd zullen pijpleidingen met een diameter van 110 mm 2 cm nodig hebben;
 • De maximaal toegestane waarde voor zowel interne als externe drukriolering is de totale helling van de pijpleiding van de basis tot het einde van 15 graden;
 • Normen van SNiP vereisen een verplichte afweging van het niveau van bevriezing van de bodem om een ​​extern rioolsysteem te installeren;
 • Om de juistheid van de geselecteerde hoeken te bepalen, is het noodzakelijk om deskundigen te raadplegen en ook om de geselecteerde gegevens te controleren met behulp van de bovenstaande formules;
 • Wanneer u het riool in de badkamer installeert, kunt u respectievelijk de coëfficiënt van volheid en de helling van de buis maken, niet zo sterk. Het feit is dat vanuit deze kamer het water meestal zonder schurende deeltjes naar buiten komt;
 • Voor het werk moet je een plan maken.

  Verwar niet de methode van installatie van rioolbuizen in het appartement en huis. In het eerste geval wordt vaak verticale montage gebruikt. Dit is wanneer een verticale buis wordt geïnstalleerd vanuit een toiletpot of een douchecabine en deze gaat al in een kofferbakpijp, gemaakt onder een bepaalde voorinstelling. Deze methode kan worden toegepast als, bijvoorbeeld, een douche of een wastafel zich op de zolder van een huis bevindt. Op zijn beurt begint de installatie van het externe systeem onmiddellijk vanaf de ringen van de toiletpot, septic tank of gootsteen.

  Om tijdens de installatie de gewenste hoek te kunnen weerstaan, is het aan te bevelen om een ​​greppel onder een helling vooraf te graven en de draad erover te trekken. Hetzelfde kan op de vloer worden gedaan.

  Pijpleiding voor rioolwater op 1 meter: SNiP, aanbevelingen en berekeningsmethoden

  Voor de helling van de externe en interne rioleringsbuizen in een privéwoning, evenals voor het leggen van de riolering in het appartement, zijn exacte normen reeds berekend en zijn de overeenkomstige aanbevelingen van SNiP's ingediend. Voor de juiste uitstroom is het echter vaak nodig om het optimale niveau van de helling te berekenen, op basis van individuele parameters, type ruimte, materiaal en diameter van de leidingen.

  Laten we eens kijken naar de SNiPs, aanbevelingen en formules voor het berekenen van de helling die een pijp in verschillende gevallen voor rioolwater moet hebben tot een lengte van 1 meter - in een appartement, een privéhuis, een intern en extern netwerk en afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt om rioolbuizen te maken.

  Belang van helling

  Voor de normale werking van het rioolstelsel is het van essentieel belang om nauwkeurige berekeningen te maken. Wat zijn de gevolgen van fouten?

  • Te veel vooringenomenheid zal leiden tot een versnelde uitstroom, die gepaard zal gaan met sterke ruis. Hierdoor wordt het binnenoppervlak snel gewist en wordt de zelfreiniging vertraagd.
  • Onvoldoende niveau dreigt het systeem te verstoppen, vooral als het geen fecale huishoudelijke pomp levert. De locatie van de blokkering van de pijpleiding is moeilijk te diagnosticeren en duurt lang om te herstellen.

  Bij het ontwerpen van een rioleringssysteem is het gebruikelijk om niet door formules te worden geleid, maar door waarden die in SNIPs worden gegeven. Installatie binnen het gebouw wordt geregeld door de vereisten van sectie 2.04.01-85, en buiteninstallatie wordt geregeld door sectie 2.04.04-85.

  Voor hoogbouw en grote wooncomplexen zijn verschillende berekeningsmethoden nodig.

  Alle cijfers zijn weergegeven in de vorm van coëfficiënten en worden gemeten in centimeters per strekkende meter. De aanduiding in graden wordt niet gebruikt vanwege grote fouten in het installatieproces naar een septic tank of rioolput, die zich op een afstand van 10-12 m van het huis bevinden. Dus, voor de diameter van 40-50 mm en de afstand van de septic tank op 12 m, wordt een coëfficiënt van 0,03 (3 cm / m) gebruikt, en voor een sectie van 85-100 mm - 0,02.

  De minimaal toegestane hellingshoek voor externe en interne rioleringsleidingen volgens SNiP is 0,015, met een helling van rioolbuizen met een kleinere hoek dan de minimale vaste deeltjes in de leiding blijven. In kleine gebieden - niet meer dan 1 m is een coëfficiënt van 0,01 toegestaan.

  De maximale helling van de externe en interne riolering is volgens normen niet groter dan 3% en hangt in het algemeen af ​​van het debiet, een snelheid van maximaal 1,4 m / s moet in kunststof rioolbuizen worden gehandhaafd, anders wordt de afvoer in fracties verdeeld en blijven er vaste deeltjes in het systeem achter.

  Berekening voor het appartement

  Voor gootstenen, gootstenen, gootstenen en badkamers worden pijpen met een diameter van 40-50 mm geselecteerd met een helling van 2,5 cm tot 3,5 cm per meter. Om het drainagewater uit het toilet te laten lopen, is de lijndiameter 100 mm. De minimumwaarde per strekkende meter is 0,012 en de norm is 0,02. Bij het installeren van een toegepaste bellen- of laserniveau.

  Dus, hoe bereken je de juiste helling bij het leggen van rioolbuizen in het rioolnetwerk? De formule voor het berekenen van de normatieve coëfficiënten:

  Afzonderlijk kan de complexe Kollbrook-White-formule worden toegepast. Ze ziet er zo uit:

  Berekening voor een privéwoning

  Met kleine hoeveelheden afval is berekening niet nodig. Het belangrijkste is dat de helling niet minder mag zijn dan de minimaal toelaatbare snelheid volgens de normen van SNiP.

  Het is belangrijk dat de helling en de dwarsdoorsnede van het rioolsysteem bijdragen aan de volheid van de pijpleiding van ten minste een derde van de diameter.

  Om de onderhoudbaarheid en de levensduur te verbeteren, wordt het aanbevolen om buizen van hetzelfde materiaal te gebruiken.

  Gewoonlijk wordt de voorkeur gegeven aan moffen die tegen de stroom in de snelweg zijn gemonteerd. Wijzig zonodig de richting van de stroom, het is wenselijk scherpe bochten te vermijden.

  Dus, in plaats van een fitting op 90 ° is het raadzaam om 2 tot 45 o te gebruiken.

  In het geval van geforceerd extern rioolwater, bevindt al het leidingwerk zich onder het niveau van de septic tank. De berekening van de hoeken over de gehele lengte van de pijplijn wordt niet relevant. Het is alleen nodig dat het afvalwater door zwaartekracht naar een enkele collector stroomde en van daaruit met een huishoudpomp werd weggepompt. Welke leidingen worden gebruikt voor riolering buiten, kom erachter in dit artikel.

  De tweede optie is om na elk sanitair apparaat een fecale pomp in het systeem te installeren. Hoe u riolering op de juiste manier in een privé-woning geleidt, zullen we in dit artikel vertellen.

  Optimale waarden voor het buitensysteem

  Bij het leggen van de externe riolering, wordt de punt van de pijpleidinguitlaat van de muur of fundering als basis genomen. De regel wordt nageleefd: hoe kleiner het gedeelte, hoe groter de helling. Voor een normale uitstroom met een diameter van 110 is 0,02 voldoende en voor leidingen van 60-80 mm zijn 0,03 en meer nodig.

  Er zijn 3 belangrijke factoren om te overwegen:

  1. Relief. Afvoerputten bevinden zich meestal op het laagste punt van de site, dus de natuurlijke helling van de greppel wordt ook toegevoegd.
  2. De diepte van de pijpleiding nabij de septic tank mag niet lager zijn dan de inlaat naar de rioolput.

  De helling moet rationeel zijn, zodat je niet te diep in het zwembad hoeft te graven - dit is zowel duur als gevaarlijk als grondwater in de septic tank terechtkomt.

 • De greppel moet dieper zijn dan het niveau van bevriezing van de grond.
 • Interne regels voor installatie van buizen

  Bij het leggen van de interne leidingen, waarbij alle punten tot één stijgleiding worden gereduceerd, wordt het volume van de ontlading in totaal berekend voor alle apparaten die op de hoofdleiding zijn aangesloten. Zorg ervoor dat u de oneffenheden van de vloer berekent, zodat de helling en het hoogteverschil tussen het sanitair en de gootsteen overeenkomen met de normen van de SNiP.

  Aanvullende aanbevelingen

  In het proces van ontwerpen en leggen moet aandacht worden besteed aan een paar punten:

  1. Natuurlijke krimp. Bodem kan worden gecomprimeerd onder invloed van externe factoren, waardoor de helling verandert.
  2. In sommige gebieden is het raadzaam om inspectieluiken in stappen van 30-40 cm te plaatsen in geval van verstopping door een slechte uitstroom. Voor hetzelfde doel verbinden specialisten buizen onder een hoek van minstens 120 °.
  3. Berekeningen worden uitgevoerd vanaf de uitgang van de riolering, maar de installatie vindt altijd in omgekeerde volgorde plaats - weg van de afvoerput.
  4. Het project is zo ontworpen dat de lengte van de lijn minimaal was. Hoe korter de lijn, hoe kleiner de kans dat deze verstopt raakt of kapot gaat.

  De beste berekeningsoptie is oriëntatie op de normen van SNiP en rekening houden met de individuele kenmerken van het gebouw en de locatie van de badkamers. Nadat de installatie is voltooid voordat de geul is ingedruppeld, worden alle elementen van de lijn gecontroleerd op lekdichtheid en betrouwbaarheid van de uitstroom.

  Wat moet de helling zijn van een rioolbuis op 1 meter afstand in een woonhuis?

  Het is vrij duidelijk dat voor een normaal leven in een modern huis of appartement het onmogelijk is om te doen zonder een betrouwbaar rioleringssysteem. Het is een leidingsysteem voor de afvoer van afvalwater. Storingen in het werk van de laatste leiden niet tot de beste consequenties, daarom is het bij het regelen van de riolering in een privéwoning noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van bouwvoorschriften en voorschriften.

  In een modern huis moet riolering correct zijn.

  Riolering verplaatst zich door de zwaartekracht onder invloed van zwaartekrachten, dus het is belangrijk om de juiste rioolhelling van 1 meter te berekenen. Als het te groot of te klein is, zullen er onregelmatigheden in het systeem zijn, tot het optreden van onaangename noodsituaties. Welke soort helling voor rioolbuizen moet worden geïnstalleerd, wordt bepaald door een aantal omstandigheden.

  Gevolgen van te weinig of te veel helling

  Een te grote helling van de rioolbuis veroorzaakt een te hoog debiet van rioolwater. In dit geval zullen grote stukken afval naar de binnenwanden van het pijpleidingsysteem worden gegooid, eraan blijven kleven en niet verder kunnen. Het is belangrijk om te zorgen voor de optimale helling van rioolbuizen op 1 meter afstand in een woonhuis.

  De optimale hellingshoek afhankelijk van de diameter van de buis

  Bij het ontwerpen van een drainagesysteem, afhankelijk van de diameter van de buis, wordt de optimale hellingshoek gekozen. Om het systeem goed te laten werken, moeten pijpen met een kleinere diameter van een grotere helling worden voorzien. Het wordt gemeten in centimeters per strekkende meter buislengte. SNiP bepaalt de volgende parameters voor buizen in overeenstemming met hun diameter:

  • 50 mm - 3 cm helling per lengte van 1 meter;
  • 110 mm - 2 cm;
  • 160 mm - 0,8 cm;
  • 200 mm - 0,7 cm.
  Illustratie van de vereiste helling voor pijpen van verschillende diameters

  Deze optimale waarden worden berekend voor zelfs lange delen van het externe en interne pijplijnnetwerk. Er zijn specifieke kenmerken bij het verbinden met flensverbindingen, sifons en fittingen.

  Kenmerken bepalen de helling in de badkamer, keuken en toilet

  Kenmerken bepalen de helling in de badkamer, keuken en toilet worden bepaald door het feit dat er geschikte sanitaire voorzieningen zijn. Onder de gootsteenleidingen zijn geïnstalleerd met een maximale diameter van vijftig millimeter, de optimale hoek is 3,5 cm. Het toilet maakt gebruik van buizen met een diameter van honderd millimeter, de optimale helling is 2 cm. De waarden van deze parameter voor huishoudelijke sanitaire voorzieningen zijn samengevat in de volgende tabel.

  Regels voor het bepalen van de hellingshoek voor extern afvalwater

  Voor het leggen van het buitennetwerk met pijpen van veel grotere diameter dan in het huis. Als gevolg hiervan zijn de installatiehoeken anders. Voor een pijp met een diameter van honderdvijftig millimeter is de helling bijvoorbeeld 0,8 cm per meter lengte, als de diameter 200 mm is, neemt de waarde van deze parameter af met één millimeter en wordt deze 0,7 cm.

  De maximale niveauverlaging voor het externe netwerkleidingsysteem mag niet groter zijn dan vijftien centimeter per meter lengte. Deze regel is niet van toepassing op korte delen van de pijpleiding met een lengte van minder dan anderhalve meter.

  Berekening van de gewenste helling van de rioolbuis op zijn eigen

  Om de pijphelling alleen te berekenen, moet u de lengte en diameter ervan weten. In de SNiP gepubliceerde speciale tabellen met de waarden van deze parameter. In het algemene geval is het mogelijk om de hellingshoek van de buis met eigen middelen te bepalen:

  • de berekening moet worden gemaakt, rekening houdend met de diameter van de verticale buis;
  • voor buizen met een doorsnede van maximaal honderd tien millimeter is een helling van twintig millimeter vereist;
  • tot een diameter van honderdzestig millimeter vereist een acht millimeter hellingshoek van de buis;
  • smalle buizen met een diameter tot vijftig millimeter worden geïnstalleerd met een helling van drie centimeter.
  Rioleringshelling eenvoudig te regelen niveau

  Bepaalde beloningsmoeilijkheden worden veroorzaakt door de meeteenheid van deze parameter, uitgedrukt in honderdsten van een getal. Er is echter echt niets moeilijk, een hellingswaarde van 0,05 betekent bijvoorbeeld dat het hoogteverschil tussen het begin en het einde van de meterlengtebuis vijf centimeter is.

  Riool volheid waarde

  Een van de belangrijkste operationele kenmerken van het afvalsysteem is de volheid ervan met fecaal water. De waarde van deze parameter wordt bepaald door de hoogte van het afvalwaterniveau te delen door de waarde van het pijpgedeelte.

  Berekening van de diameter van de rioolbuis

  Bij het ontwerp van een rioolstelsel voor een probleemloze werking, is het noodzakelijk om een ​​dergelijke belangrijke operationele parameter te kiezen als de diameter van het pijpleidingennetwerk. Het wordt bepaald door de combinatie van de volgende voorwaarden:

  • de doorsnede van sanitaire fittingen mag niet groter zijn dan de diameter van de hoofdriolering;
  • de toename in diameter leidt tot een versnelling van de permeabiliteit van afvalwater exponentieel;
  • vulsnelheid mag niet hoger zijn dan zestig procent;
  • bouwcodes bevatten de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de diameter van de rioolbuis.
  De afvoer van de badkamer op de tweede verdieping naar de riser is gemaakt van 110 mm buis

  Bouwcodes bepalen de diameter van buizen op de hoofdgedeelten van het netwerk van honderd tien millimeter. Het aansluiten van huishoudelijke sanitaire voorzieningen wordt uitgevoerd op leidingen waarvan de diameter niet meer dan vijftig millimeter bedraagt. De uitzondering is het toilet, de operationele belasting waarop wordt verhoogd. De diameter van de totale riser is honderd millimeter. De doorsnede van rioolbuizen van grote stedelijke snelwegen kan oplopen tot tweeduizend millimeter.

  Aanbrengen van extern rioolwater rekening houdend met het niveau van bevriezing van de bodem

  De installatie van de externe riolering moet worden uitgevoerd met de nodige aandacht voor de diepte van het bevriezen van de bodem op de werkplek. Dit niveau varieert afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en varieert in verschillende gebieden. SNiP 23-01-99 bevat de exacte waarden van deze parameter voor verschillende regio's.

  Kaart van de normatieve diepten van bevriezing

  Als de diepvriesdiepte bijvoorbeeld anderhalve meter is, mag het rioolstelsel niet dichter bij de grond worden gelegd. In dit geval zal het fecaliënwater bevriezen en het pijpleidingennetwerk verbreken, wat tot zijn volledige mislukking zal leiden. Voor de suburbane regio is de diepvriesdiepte 1,4 meter, in de centrale regio's van ons land is deze ongeveer gelijk.

  Regels voor de organisatie van het installatiekussen voor het leggen van pijpen

  Een juiste installatie van het rioleringssysteem zorgt voor de installatie van een installatiekussen. Het is een zandheuvel waarop het pijpleidingennetwerk direct wordt gelegd. Om de gewenste hellingshoek van het systeem en de ontworpen montagekussen te behouden. Deze parameter kan worden gewijzigd door zand op de ene of andere plaats te gieten.

  Het kussen moet een uniforme helling van de riolering bieden

  Voordat het pijpleidingennetwerk wordt gelegd, worden alle elementen van het ontwerp gecontroleerd op integriteit, de aanwezigheid van scheuren en zichtbare defecten is onaanvaardbaar. Anders zijn lekken en noodsituaties onvermijdelijk. Beproefde rioolbuizen worden op het montagekader gelegd en geëgaliseerd met een gebouwniveau. Indien nodig, stelt u door de hellingshoek op de juiste plaats in te stellen zand zodanig in dat de op de dijk liggende buis goed aansluit en onbeweeglijk is.

  Algemene aanbevelingen voor de installatie van afvoerbuizen

  Algemene aanbevelingen helpen de meest voorkomende fouten te voorkomen bij het leggen van de afvoerleidingen van het binnen- en buitenrioleringssysteem. De volgende factoren moeten worden overwogen:

  • De structurele elementen van het pijpleidingennetwerk zijn na verloop van tijd onderhevig aan krimp. Dientengevolge is het nodig om de hoek van de pijpen periodiek aan te passen.
  • Bij het wijzigen van de richting van de plaatsing moeten de flensverbindingen onder een hoek van minstens honderdtwintig graden worden gemaakt. Anders is het nodig om een ​​extra inspectieluik uit te rusten om het pijpleidingennetwerk te regelen en indien nodig te reinigen.
  • Het aanbrengen van verborgen rioolwater vereist bijzonder zorgvuldig testen van alle elementen van zijn structuur op integriteit en de afwezigheid van lekken. In dit geval moeten de kijkvensters zich op korte afstand van elkaar bevinden.
  • De leidingen worden in de tegenovergestelde richting van de afvalwaterstroom gelegd. De installatie begint vanaf de afvoerpijp met verdere doorgang naar de aangesloten sanitaire voorzieningen.
  Dus in de praktijk is de helling van de afvoerpijp voor de gootsteen

  De gewenste hellingshoek van rioolbuizen tijdens de bouw van een thuisnetwerk is niet moeilijk te weerstaan. Eerder werd een markering op de muur getekend, die de lijn van de eerder berekende helling schetst. Het pijpleidingennetwerk wordt erop gelegd.

  Het werken aan de opstelling van het buitensysteem is iets moeilijker. In dit geval, om de vereiste helling te verzekeren, is het noodzakelijk om een ​​greppel te graven, waarvan de diepte geleidelijk toeneemt. De controle wordt uitgevoerd met behulp van een constructieniveau, waarbij de snaar uitgerekt in de juiste hoek de uitvoering van industriële manipulaties aanzienlijk zal vergemakkelijken.

  De efficiëntie van het systeem hangt grotendeels af van de correct onderhouden hellingshoek van het pijpleidingennetwerk. Het is noodzakelijk om zich aan de aanbevolen normen te houden. Bij het afwijken van de opgegeven parameters treden vaak noodsituaties en verstopping van het leidingnetwerk op.

  We hebben een speciale video voor je geselecteerd, die veel nuttige informatie over het rioleringssysteem bevat.

  Berekening van rioleringshelling op 1 meter door SNiP

  Tijdens de bouw van een landhuis wordt huishoudelijk afvalwater omgeleid naar gecentraliseerde rioolnetwerken of naar een afzonderlijke septic tank door zwaartekrachtvrije druk door gelegde leidingen. De afwijking wordt veroorzaakt door de installatie van rioolwater met een bepaalde helling van het rioolsysteem met 1 meter volgens SNiP (volgens wettelijke vereisten). Deze factor wordt beïnvloed door factoren:

  • pijp diameter;
  • pijp materiaal;
  • interne of externe locatie van de pijpleiding.

  Op het eerste gezicht kan een eenvoudig installatieproces met een verkeerde benadering leiden tot een onjuiste werking van het afvalwaterverwijderingssysteem.

  Het belangrijkste doel van een succesvol huishoudelijk rioleringssysteemproject is om een ​​snelle en onbelemmerde verwijdering van afvalwater (met inbegrip van vaste fracties) in collectoren te bewerkstelligen zonder de vorming van files en blokkades.

  Kelderbescherming tegen grondwater

  Hoe fouten te voorkomen bij het bouwen van een huishoudelijk rioleringssysteem

  Twee polaire fouten in het rioolsysteem:

  1. Kantelen is te klein of ontbreekt aan een klein debiet dat niet zorgt voor het wassen van dichte fracties uit de pijpwanden, waarvan de verdere ophoping zal leiden tot verstopping. Een bepaalde hoeveelheid afvalwater met onzuiverheden van uiteenlopende dichtheid wordt niet weggespoeld en blijft in de leidingen, waardoor het dichtslibben onaangename geuren vormt die in de woonruimten binnendringen.
  2. Kantelen te groot. Paradoxaal genoeg is frequente preventieve reiniging hier gegarandeerd. Immers, de intense stroom van fecaal water heeft geen tijd om vaste fecale fracties op te vangen en te verwijderen, zelfs integendeel, het zal ze onder druk zetten op de wanden van pijpen. Verbindingen en terugslagkleppen werken onder constante belasting met kans op breuk.

  Berekening van de vereiste helling van rioolbuizen

  Het is overduidelijk dat de capaciteit van elke buis wordt bepaald door de diameter. Vanaf hier en voor elke sectie wordt de optimale opstelhoek geselecteerd. Een grotere diameter komt overeen met een kleinere hoek. De minimale helling van de riolering op 1 meter afstand in de joint venture voor elke leidingmaat is weergegeven in de tabel:

  Wat betekenen deze numerieke waarden? Voor buis D 50 mm per meter van de installatie is de minimale helling bijvoorbeeld 0,02 of 2 cm hoogteverschil aan beide uiteinden van de metersectie.

  Bepaling van de interne rioleringshelling

  De basisvoorzieningen voor het ontwerp van een intern rioolnetwerk zijn de volgende:

  • minimale stroomsnelheid van rioolwater - 0,7 m / s;
  • Minimale vulling van leidingen met afvoeren - 30%.

  Verder wordt de berekening van het rioolnetwerk met vrije doorstroming uitgevoerd volgens de volgende formule:

  • V - de doorvoersnelheid van afvalwater;
  • H - markeer het niveau van het effluent in het lumen van de buis;
  • d is de diameter van de buis;
  • K - referentiefactor, afhankelijk van het materiaal van de buizen, de ruwheid van hun interne oppervlakken en de hydraulische weerstand tegen stroming.
  • K = 0,5 voor pijpen gemaakt van polymeren;
  • K = 0,6 voor andere materialen.

  Maar in de praktijk is de grootte en consistentie van afvalwater niet altijd constant. En om ervoor te zorgen dat de snelheid van de waterstroom wordt nageleefd en de bezettingsgraad van huishoudelijk afvalwater niet altijd mogelijk is.

  Als de berekeningsmethode niet van toepassing is vanwege het gebrek aan nauwkeurige gegevens voor de bovenstaande formule, worden off-design secties van zwaartekracht pijpleidingnetwerken gelegd met een minimale hoek van 1 / D, waarbij de parameter D de grootte van de buitendiameter van de buis aangeeft, berekend in mm.

  In de meeste gevallen worden moderne interne en externe rioolnetwerken samengesteld uit polymere materialen.

  Leid pijpen D 40, 50, 80 mm op het apparaat van interne rioolnetwerken. De bijgewerkte praktijkcode van 2012 beperkt hun maximale inclinatie niet in vergelijking met de SNiP die deze indicator beperkte.

  Minimale helling voor pijpen van deze afmetingen:

  • D 40 mm - 0,025;
  • D 50 mm - 0,02;
  • D 80 mm - 0.125.

  Bepaling van de externe rioleringshelling

  Buizen met een minimum diameter van 150 - 200 mm worden gebruikt voor de installatie van huishoudelijk zwaartekrachtriool in de buitenlucht van een landhuis.

  De kleinste hellingen komen overeen met de toegestane minimale stroomsnelheden van afvalwater.

  De kleinste hellingen voor huishoudelijk rioolstelsel worden geaccepteerd:

  Voor individuele delen van het netwerk, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, indien gerechtvaardigd, is het toegestaan ​​om als uitzondering hellingen te nemen:

  Toetreden vanaf stormwaterinlaten moet met een helling van 0,02 worden genomen.

  Praktische manieren om de hoek van de buis in te stellen

  Er zijn verschillende praktische manieren om de helling van een rioolbuis te meten:

  1. Bellenniveau, dat aan weerszijden van de bel drie markeringen heeft, waarmee de afwijking van 1 cm ten opzichte van de horizon wordt aangegeven.

  Het niveau wordt op de buis ingesteld vanaf een uiteinde en vervolgens wordt de noodzakelijke helling ingesteld totdat de luchtbel op het gewenste merkteken vastklikt.

 • Stel de berekende labels in aan beide uiteinden van het geprojecteerde gedeelte van het netwerk, die vervolgens de installatie uitvoeren.
 • Laser niveau.
 • Leveler.
 • conclusie

  Door zorgvuldig de aanbevelingen van de regelgevingsdocumenten te volgen, kunt u de installatie van privéwoningen in rioolwater op de juiste manier uitvoeren. Dit zorgt voor een probleemloze werking van het hele systeem.

  De helling van rioolbuizen 50, 100, 110, 160, 200 mm

  De bouw van het rioleringssysteem vereist naleving van bepaalde normen. In het bijzonder is de juiste helling van de rioolbuis erg belangrijk, die wordt geselecteerd volgens de regels van SNiP 2.04.01-85 en 2.04.03-85 (je kunt deze documenten van mij helemaal gratis hier bekijken en downloaden), evenals de lengte van de communicatiepijplijnen.

  Hoe kies je een hellingshoek - verschillende opties

  Er zijn verschillende functies waar huismannen zich laten leiden door:

  1. Maak de hoek zo scherp mogelijk;
  2. Minimaliseer de helling of sla dit punt zelfs over bij het installeren van afvalwater;
  3. Maak een helling volgens SNiPs, GOST of gespecialiseerde mappen.

  Op het eerste gezicht zal een te scherpe helling van de rioolbuis het water dat moet worden gereinigd helpen sneller zijn bestemming te bereiken. Maar aan de andere kant wordt de pijp tegelijkertijd blootgesteld aan de schadelijke effecten van afvalwater. Omdat water te snel door het riool gaat, blijven vaste deeltjes afvalwater, voedselresten en ander vuil dat vaak in het toilet wordt geloosd in de leiding achter. Daarom is de maximale helling van de buis strikt gereguleerd. Vooruitkijkend is het gelijk aan 15 cm per 1 meter hardlopen.

  Een ander probleem is het dichtslibben van de buis. Na verloop van tijd verstopt rioolwater en zal het moeten werken aan zijn reparatie. De levensduur van een dergelijk systeem is veel korter dan de standaard en is minder dan een jaar.

  Minimale vooringenomenheid of het ontbreken daarvan is een grove fout bij het installeren van een rioolpijplijn. Tegelijkertijd wordt de buis niet alleen verzand, maar ook praktisch niet schoongemaakt.

  Waarom heb ik een pijphoek nodig?

  Het gebruik van de hoek van de rioolbuis is noodzakelijk om te gebruiken om jezelf de volgende problemen te ontnemen:

  1. Bij het dichtslibben van de buis worden luchtsifons gebroken, die dienen als bescherming tegen onaangename geuren in de kamer;
  2. Het dichtslibben van de hoofdleiding dreigt met een volledige schending van de belangrijkste functies van rioolwaterkranen, wat in feite de beëindiging van het systeem is;
  3. Bescherming van de kelder van een woonhuis tegen lekkage en doorbraken hangt af van de juistheid van de helling.

  Gerelateerde video's:

  Rioleringshellingen en hun manieren om tentoon te stellen:

  Hoe kies je de juiste rioolhelling:

  Ook als er geen problemen zijn met corrosie in het geval van een kunststofvrije installatie van kunststof, kunnen openingen in de gietijzeren buis optreden. Ze zal water en riolering in de kelder beginnen.

  Vroeger werden rioleringssystemen in hoogbouw niet met een helling geïnstalleerd. Daarom is het zo vaak het geval van verdrinking in een appartement op de eerste verdieping of doorbreken door het hele rioolsysteem.

  Hoe een helling te kiezen

  Om te bepalen wat de minimale helling van de buis moet zijn, wat voor u optimaal zal zijn, moet u de lengte van het hele rioolsysteem weten. Naslagwerken gebruiken gegevens onmiddellijk in afgewerkte vorm, ze worden afgebeeld in honderdsten van een geheel getal. Sommige werknemers vinden het moeilijk om dergelijke informatie te navigeren zonder uitleg. De informatie in naslagwerken wordt bijvoorbeeld in de volgende vorm gepresenteerd:

  Tabel: benodigde hellingen en diameters van pijpen voor afvoer Tabel: hellingen van afvoerbuizen in een appartement

  Minimale en maximale rioleringshelling per 1 meter die wordt uitgevoerd door SNiP

  Hieronder ziet u een afbeelding met de minimale hellingen, afhankelijk van de diameter van 1 meter lange buis. We zien dat bijvoorbeeld voor een buis met een diameter van 110 - een hellingshoek van 20 mm, en voor een diameter van 160 mm - al 8 mm enzovoort. Denk aan de regel: hoe groter de diameter van de buis, hoe kleiner de hoek van de helling.

  Voorbeelden van minimale rioolhellingen per meter door SNiP, afhankelijk van de diameter van de buis

  Een helling voor een buis met een diameter van maximaal 50 mm en een lengte van 1 meter is bijvoorbeeld 0,03 m nodig. Hoe werd deze bepaald? 0,03 is de verhouding van de hoogte van de helling tot de lengte van de pijp.

  Helling van rioolbuis 110 mm voor buitenafvalwater

  Stel dat u de optimale helling voor een gemeenschappelijke buis van 110 mm moet berekenen, die voornamelijk wordt gebruikt in rioleringssystemen buiten. Volgens GOST is de helling voor een buis met een diameter van 110 mm 0,02 m per 1 strekkende meter.

  Om de totale hoek te berekenen, moet u de lengte van de buis vermenigvuldigen met de helling gespecificeerd in SNiP of GOST. Het blijkt: 10 m (lengte van de riolering) * 0,02 = 0,2 m of 20 cm, dus het verschil tussen het installatieniveau van het eerste leidingpunt en het laatste is 20 cm.

  Calculator die rioleringshelling voor een privé huis berekent

  Ik stel voor dat je een online calculator test voor het berekenen van de helling van rioolbuizen voor een privéwoning. Alle berekeningen zijn bij benadering.

  Onder de diameter van de buis verwijst naar de diameter van de pijp, die rechtstreeks in het afvoergat of het algemene systeem van riolering leidt (niet te verwarren met de ventilator).

  Postscriptum Alle vragen en verzoeken voor deze rekenmachine kunnen hieronder worden ingesteld in de opmerkingen bij dit artikel.

  Gebruik van de berekende en optimale bezettingsgraad

  Ook moeten rioleringsbuizen van kunststof, asbestcement of gietijzer noodzakelijkerwijs het volheidsniveau berekenen. Dit concept definieert wat de doorstroomsnelheid in een pijp moet zijn, zodat deze niet verstopt raakt. Natuurlijk hangt de helling ook af van volheid. Bereken de berekende volheid kan met behulp van de formule:

  • H is het waterniveau in de buis;
  • D is de diameter.

  Het minimaal toegestane SNiP 2.04.01-85 vulniveau, volgens SNiP - Y = 0.3, en de maximale Y = 1, maar in dit geval is de rioolbuis vol en daarom is er geen helling, dan moet je 50-60% kiezen. In de praktijk ligt de geschatte vullingsgraad in het bereik: 0,3 Hydraulische berekening voor vulcapaciteit en hellingshoek

  Uw doel is om de maximaal toegestane snelheid voor een rioleringssysteem te berekenen. Volgens SNiP moet de snelheid van de vloeistof ten minste 0,7 m / s zijn, waardoor het afval snel door de muren kan gaan zonder te kleven.

  Neem H = 60 mm, en de diameter van de buis D = 110 mm, het materiaal is van kunststof.

  Daarom is de juiste berekening als volgt:

  60/110 = 0,55 = Y is het berekende volheidsniveau;

  Gebruik vervolgens de formule:

  K ≤ V√ y, waarbij:

  • K - het optimale niveau van volheid (0,5 voor kunststof en glazen buizen of 0,6 voor gietijzeren, asbestcement of keramische buizen);
  • V is de snelheid van de vloeistof (we nemen ten minste 0,7 m / s);
  • √Y is de vierkantswortel van de geschatte leidingbezetting.

  0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - de berekening is correct.

  De laatste formule is een test. Het eerste cijfer is de coëfficiënt van optimale volheid, de tweede na het gelijkteken is de bewegingssnelheid van het afval, de derde is het kwadraat van het volheidsniveau. De formule liet ons zien dat we de snelheid juist gekozen hebben, dat wil zeggen, de laagst mogelijke. Tegelijkertijd kunnen we de snelheid niet verhogen, omdat ongelijkheid zal breken.

  De hoek kan ook in graden worden uitgedrukt, maar het zal voor u moeilijker zijn om naar geometrische waarden te veranderen wanneer u een externe of interne pijp installeert. Deze meting biedt een hogere nauwkeurigheid.

  Helling rioolbuizen schematisch

  Op dezelfde manier is het eenvoudig om de helling van de buitenste ondergrondse buis te bepalen. In de meeste gevallen hebben buitencommunicatie grote diameters.

  Daarom wordt per meter een grotere helling gebruikt. Er is echter nog steeds een bepaald hydraulisch afwijkingsniveau, waardoor u de helling iets minder dan het optimum kunt maken.

  Samenvattend, we zeggen dat volgens SNiP 2.04.01-85 clausule 18.2 (de norm bij het installeren van waterafvoersystemen), bij het construeren van de hoek van rioolbuizen van een privéwoning, je deze regels moet volgen:

  1. Voor één lopende meter van een buis met een diameter van maximaal 50 mm, is het noodzakelijk om 3 cm helling toe te wijzen, maar tegelijkertijd zullen pijpleidingen met een diameter van 110 mm 2 cm nodig hebben;
  2. De maximaal toegestane waarde voor zowel interne als externe drukriolering is de totale helling van de pijpleiding van onder tot aan het einde van 15 cm;
  3. Normen van SNiP vereisen een verplichte afweging van het niveau van bevriezing van de bodem om een ​​extern rioolsysteem te installeren;
  4. Om de juistheid van de geselecteerde hoeken te bepalen, is het noodzakelijk om deskundigen te raadplegen en ook om de geselecteerde gegevens te controleren met behulp van de bovenstaande formules;
  5. Wanneer u het riool in de badkamer installeert, kunt u respectievelijk de coëfficiënt van volheid en de helling van de buis maken, het minimum. Het feit is dat vanuit deze kamer het water meestal zonder schurende deeltjes naar buiten komt;
  6. Voor het werk moet je een plan maken.

  Deskundig advies:

  Verwar niet de methode van installatie van rioolbuizen in het appartement en huis. In het eerste geval wordt vaak verticale montage gebruikt. Dit is wanneer een verticale buis wordt geïnstalleerd vanuit een toiletpot of een douchecabine en deze gaat al in een kofferbakpijp, gemaakt onder een bepaalde voorinstelling.

  Deze methode kan worden toegepast als, bijvoorbeeld, een douche of een wastafel zich op de zolder van een huis bevindt. Op zijn beurt begint de installatie van het externe systeem onmiddellijk vanaf de ringen van de toiletpot, septic tank of gootsteen.

  Om tijdens de installatie de gewenste hoek te kunnen weerstaan, is het aan te bevelen om een ​​greppel onder een helling vooraf te graven en de draad erover te trekken. Hetzelfde kan op de vloer worden gedaan.

  Standaardhelling van rioolbuis

  Welke helling van rioolpijp zou moeten zijn en hoe het te maken

  Voor de organisatie van natuurlijke afwatering is het erg belangrijk om de helling van de rioolbuis correct te berekenen. Dit zal een dergelijk systeem in staat stellen zo lang mogelijk te functioneren zonder storingen, in het bijzonder thuis. Hieronder zullen we bekijken wat de helling van rioolbuizen moet zijn, zodat er geen stagnaties ontstaan, die een constante reiniging vereisen en het gebruik van het systeem bemoeilijken.

  De organisatie van de helling in een privé huis

  Voordat u begint met het vervangen van rioolbuizen, moet u alle regels en aanbevelingen voor dergelijke werken leren. Alle manipulaties van ontwerp en constructie moeten voldoen aan de normen en regels van de SNiP. Ze bevatten ook informatie over de minimale helling van rioolbuizen, die zowel in interne als externe drainagesystemen worden gelegd.

  Opgemerkt moet worden dat het niet wordt aanbevolen om de maximaal mogelijke pijpleiding in particuliere huizen te doen.

  Als de hoek van de rioolbuis te hoog is, zal dit leiden tot een snellere uitstroom van vloeistof, wat zal leiden tot het bezinken van vaste deeltjes op de wanden in de buis. Aldus zullen stagnatie, sifononderbrekingen en onaangename geuren optreden. Soms in appartementen is het moeilijk om de nodige hellingen van leidingen voor afvalwater te creëren. Er zijn gevallen waarin een helling niet genoeg is - u moet een verticale pakking gebruiken.

  In het bijzijn van elk project is het beter om de grenzen van de ontwikkelde normen niet te overschrijden. Bovendien, om met de nodige hellingen van buizen in een privé-huis te bepalen, zou het geen kwaad om een ​​specialist te raadplegen.

  Bepaal de helling bij het installeren van interne riolering

  In het huis is het wenselijk om plastic buizen met een diameter van 50 en 110 mm te leggen. De eerste optie is geschikt voor het aansluiten van alle sanitaire apparaten, behalve het toilet.

  Het is noodzakelijk om een ​​aantal tips van professionals mee te nemen om huishoudelijk riool te installeren:

  • Als de leidingen horizontaal lopen, is draaien onder een rechte hoek niet toegestaan. Bochten moeten gelijk zijn aan 45 graden.
  • In het geval van verticaal leggen, zijn rechte hoeken toegestaan.
  • Waar de leidingen worden gedraaid, is het raadzaam om verbindingsvoegen te installeren om het rioolstelsel te kunnen repareren en controleren.
  • Als de lengte van de buis klein is, kan de helling worden aanvaardbaarder normen.

  De bronnen van loodgieterswerk omvatten sanitaire voorzieningen geïnstalleerd in het huis of in het appartement - het kunnen toiletten, gootstenen, badkuipen zijn. Voor een tijdige uitstroom van water is het noodzakelijk om de juiste standaardhelling van de rioolbuis te kiezen.

  Volgens SNiP wordt de helling van rioolbuizen gemeten in centimeters, terwijl het minimumaantal niet minder mag zijn dan 2 cm per meter buis. Ook binnen de site kunnen de soorten bedrading niet veranderen, zoals verstoorde hydrodynamica van de pijpleiding, en dit kan waterslag en vernietiging van pijpen veroorzaken.

  Met andere woorden, elke volgende meter van de buis moet zich 2 cm onder de vorige bevinden. Opgemerkt moet worden dat de helling niet in graden kan worden gemeten, omdat in dit geval er verschillende significante fouten zijn. Als gevolg hiervan zullen er fouten optreden voor elk type rioolsysteem.

  Om het berekeningsproces voor een privéhuis eenvoudiger te maken, wordt een meer uniforme formule toegepast.

  Pijp volheid berekening

  Om te bepalen wat de helling van de rioolbuis moet zijn, zoals voor gietijzer, plastic en asbestcement, moet u de mate van volheid berekenen. Dit is om mogelijke toekomstige blokkades te voorkomen of te minimaliseren. Dankzij de verkregen gegevens is het mogelijk om de helling van de buizen te berekenen.

  De berekening wordt uitgevoerd volgens de volgende formule:

  waar H vol is, is B de hoogte van de uitloop, D is het gedeelte van de pijpen.

  Bedenk dat de grenswaarde van volheid 1 is, er zal worden gezegd dat de pijp volledig is gevuld en er geen voorspanning is.

  In procentuele termen is het beter als de bezetting binnen het bereik van 50-60 ligt. Bovendien is het noodzakelijk rekening te houden met het materiaal van vervaardiging van pijpen en de hellingshoek met betrekking tot de septic tank. Asbest en gietijzeren buizen worden zeer snel gevuld vanwege de hoge oppervlakteruwheid van hun binnenwanden.

  Bovendien zorgt deze waarde ervoor dat het afvalwater met een snelheid van 0,7 m / s kan bewegen, zodat het mogelijk is vaste verontreinigingen constant in beweging te houden, zodat ze niet aan de pijpmuren blijven kleven.

  Tijdens miscalculaties, wordt de taak van het berekenen van de maximum mogelijke snelheid van beweging van afvoerkanalen door rioolpijpen gesteld. Op dezelfde manier wordt de berekening van de minimale helling van het externe type afvalwater uitgevoerd. Omdat externe rioolstelsels buizen met grote dwarsdoorsneden gebruiken, moet de helling geschikt worden gemaakt.

  Hoe de helling te bepalen

  Om erachter te komen hoe u een rioolhelling goed kunt maken, moet u alles weten over de lengte van het rioolsysteem.

  Het is de moeite waard een voorbeeld te overwegen van het bepalen van de berekening van de helling van pijpen, die in een privéwoning of appartement zijn geïnstalleerd. Stel dat in ons geval het systeem zal bestaan ​​uit buizen met een doorsnede van 10 cm, en hun lengte zal 15 m zijn. Vervolgens wordt de helling bepaald door de lengte van de pijpen te vermenigvuldigen met de helling gekozen uit GOST of SNiPa.

  Specifieke cijfers zijn als volgt: 15 m (lengte van de leidingen) × 0,02 (helling, volgens normen) = 0,3 m, dat wil zeggen 30 cm.

  Volgens het laatste cijfer kan worden beoordeeld dat het hoogteverschil tussen de beginhoogte en de afwerking 30 centimeter is.

  Normen pijp hellingen voor rioolstelsels

  Het proces van hoe de helling van de rioolbuis te controleren, hebben we al gedeeltelijk beoordeeld. Het is ook de moeite waard hieraan toe te voegen dat deze waarde afhangt van de diameter van de pijpen. In de juiste tabel kunt u informatie vinden over wat de helling zou moeten zijn wanneer u dit of dat sanitaire apparaat installeerde.

  SNiP legt, naast het bepalen van de helling van de buis, uit hoe het hele rioleringsstelsel moet worden geïnstalleerd.

  Wijs de volgende lijst met regels toe:

  1. De gewenste helling wordt bepaald op basis van de doorsnede van de geïnstalleerde stijgleiding.
  2. Als de doorsnede van de riser niet groter is dan 11 cm, wordt de hoek geselecteerd op 2 cm per meter.
  3. De minimale helling van buizen met een doorsnede van maximaal 5 cm is 3 cm per meter buis.
  4. Als de pijpsectie 16 cm overschrijdt, dan is de helling gelijk aan 0,8 cm.

  Het is vermeldenswaard dat u bij een helling voor rioolbuizen moet beslissen op het moment dat u een constructie ontwerpt.

  Hiërarchische normen bij de opstelling van het externe type riolering

  Het systeem van externe riolering is ontworpen voor het verwijderen van afvalwater uit het huis naar de septic tank. In de regel worden gietijzeren, asbestcement- of PE-gegolfde buizen gebruikt voor een dergelijk systeem.

  Omdat pijpen voor externe systemen vaak grote doorsneden hebben, zijn daarvoor aparte regels voor bouwcodes gedefinieerd:

  1. Bij een leidingdiameter van maximaal 15 cm zijn de minimale hellingswaarden gelijk aan 0,8 cm per meter pijpleiding.
  2. De maximale waarden van de afvoer zijn 15 cm bij 1 m.
  3. Voor snelwegen met een doorsnede van 20 cm is de helling 0,7 cm voor elke lopende meter buis.

  Het meest aanvaardbare voor het huis zal het zwaartekrachtsysteem zijn, waarbij de helling wordt gevormd in uitgegraven sleuven langs de gehele route van de pijpleiding. Het is de moeite waard om te overwegen dat de leidingen van het externe afvoersysteem zich onder het bevriezingsniveau van de grond moeten bevinden. Daarnaast is het de moeite waard om te onthouden over de installatie van elk type isolatie.

  Met een maximale helling van 0,15 (dat wil zeggen een daling van 15 cm) zal het systeem zeer inefficiënt zijn, zal het dichtslibben en verstopping optreden als gevolg van de snelle beweging van water.

  Hoe dan ook, de helling van de rioolbuis en andere rioolbuizen in het afvoersysteem zal worden bepaald aan de hand van de toegestane grenswaarden. De optimale waarde zal in de regel die zijn die tussen de minimum- en maximumwaarden ligt. De maximaal mogelijke waarden voor extern afvalwater zijn alleen toegestaan ​​in het geval van de extractie van puur water, als er geen risico is op verstopping van leidingen.

  Dus om te bepalen wat de helling van rioolbuizen zou moeten zijn, is het noodzakelijk in de ontwerpfase. Als een dergelijk systeem correct is georganiseerd, zal het zo lang mogelijk werken zonder storingen en met maximale efficiëntie.

  Regels voor het berekenen van afvalwaterhellingen per meter, basisformules

  Het principe van de werking van elk rioleringssysteem van het zwaartekrachttype is de beweging van vloeistof en sediment. Daarom wordt de installatie van de riolering onder een bepaalde helling uitgevoerd. SNiP bepaalt vrij duidelijk wat de minimale helling van de riolering op 1 meter rioolpassage op verschillende plaatsen van gebruik zou moeten zijn. Afwijking van deze normen is ten strengste verboden, omdat dit kan leiden tot een vermindering van de werking van de riolering.

  Wat is een

  Het rioleringssysteem bevat speciale leidingen voor de vloeistofstroom vanuit het terrein. Om de uitstroom van vloeistof correct uit te voeren, is het rioleringssysteem onder een bepaalde hoek geplaatst. Als u de rioolhelling van 1 meter berekent, moet u een speciale formule gebruiken: V√H / d≥K.

  Het ontcijferen van de formule is vrij eenvoudig:

  H - bepaalt de vullingsgraad van de pijpleiding.

  V - geeft de snelheid van ontlading van vloeistof in m / s aan.

  K - geeft de coëfficiënt van de helling aan.

  D is de diameter van de pijpen.

  Om te achterhalen welke helling van het rioleringssysteem, zonder formules te gebruiken, kunt u de reeds beschikbare gegevens gebruiken, die berekend worden rekening houdend met de diameter. Slechts één berekening laat u weten welke hoeken beter te voorzien zijn.

  Noodzakelijke hellingen en diameters van leidingen voor het aftappen Welke hoek van rioleringshelling zou moeten zijn

  Soorten rioleringshellingen op 1 meter

  Er zijn verschillende soorten hellingen, rekening houdend met het type riolering.

  Voor intern

  Leidingen met een diameter van 40, 50, 80 en 100 mm worden gebruikt voor riolering van interne plaatsing. Het optimale hellingsniveau voor dergelijke leidingen is respectievelijk 0,035, 0,03, 0,2 en 0,015. De materiaaldiameter, die gelijk is aan 100 mm, wordt toegepast op gemeenschappelijke verbindingszones, waar alle pijpleidingen van het systeem samenkomen.

  Bij het gebruik van adapters van een groter formaat naar een kleiner formaat, wordt de installatie zo uitgevoerd dat zich op het onderste deel van het kanaal een vlak oppervlak vormt, dat zorgt voor een continue stroming van vloeistof. De hellingen, aan alle kanten van de overgangsinrichting, zijn gemonteerd op basis van de berekende coëfficiënt.

  De nodige vooringenomenheid wordt geregeld door bevestigingsmiddelen die de nadruk van de constructie accepteren, of door de helling van de doos waarin de rioolsystemen zullen worden geïnstalleerd.

  Het systeemgedeelte met een lengte van maximaal 1,5 meter van de mixer of andere huishoudelijke apparaten kan in elke volgorde worden geïnstalleerd, maar afhankelijk van de helling van het apparaat naar het rioleringssysteem. Keren op een dergelijk systeem is altijd uitgerust met een T-stuk of knie, de helling van dergelijke structuren is 67 graden. Bij kantelen is het altijd noodzakelijk om rekening te houden met de richting die moet overeenkomen met de route van beweging. Gebruik altijd een T-stuk om de riser aan te sluiten, en plaats hem met een kantelhoek van 67-87 graden. Als uw appartement nog steeds een rechthoekig T-stuk gebruikt, is het raadzaam om het te vervangen bij het installeren van de interne riolering.

  Voor buiten

  Voor het buitenste systeem wordt een materiaal met een diameter van 100, 150 en 200 mm gebruikt, en de overeenkomstige helling is 0,012, 0,01 en 0,07. Leidingen van dit systeem moeten zich op dezelfde hoogte en met dezelfde helling over de gehele lengte van de uitgang van het huis naar de afvoer zelf bevinden.

  De combinatie van pijpen met verschillende diameters of hellingen op hellingen is ten strengste verboden. Als het nodig is om van de vastgestelde regels af te wijken, wordt een kijkput uitgerust op het overgangspunt.

  Om de nodige helling goed uit te voeren, wordt aanbevolen om bij het graven van een geul vooraf rekening te houden met een toenemende inkeping. Bovendien wordt de diepte van de sleuf altijd voorbereid op een diepte van 20-25 cm, om een ​​zanderige steun onder het systeem te vormen. Daarna wordt het zand gedeeltelijk opgevuld en worden steunelementen gemonteerd voor alle afzonderlijke elementen. En alleen dan wordt de rest van het zand gegoten.

  Soorten helling buiten riolering Helling 0.15 - het maximaal toelaatbare onder alle omstandigheden

  Afhankelijk van de diameter van de buis

  De effectiviteit van het afvalproces is afhankelijk van de snelheid van de vloeistof en de volheid van de leidingen. Maar deze twee indicatoren hangen nauw samen met het belangrijke criterium, de diameter van de buis. Het is de moeite waard om te overwegen dat de diameter wordt gekozen op basis van de berekening van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid afvalwater en de mate van vulling van buizen met 50-60 procent.

  De maximale en minimale hellingen van de rioolbuis worden in de SNiP als een fractioneel getal gespecificeerd. Deze coëfficiënt wordt ingesteld door de verhouding van lengte tot de gewenste opening tussen de bovenste en onderste grenzen langs de rand.

  Voor verschillende diameters zijn er hun hellingen:

  • bij een buisdiameter van 40 mm is de eerste helling met een minimale helling 0,03 en de maximale waarde 0,04;
  • voor een diameter van 50 mm is de minimale hellingsverhouding 0,025 en de maximale waarde 0,035.

  Om de helling van het systeem op een vlak vlak te vinden, is het noodzakelijk om een ​​lengtevermenigvuldiging met een hellingsfactor uit te voeren. Als het resultaat wordt vermenigvuldigd met 100, dan is het resulterende aantal in centimeters.

  Hellingswaarde afhankelijk van de diameter van de buis

  Schuine hoek berekening

  Onafhankelijk berekenen van de hellingshoek is vrij moeilijk, hiervoor zult u veel gegevens nodig hebben, die alleen experts kunnen achterhalen. Maar vanuit het oogpunt van de wiskunde is het mogelijk om de situatie te beoordelen.

  Noodzaak om de volledigheid van de pijplijn te weten. Deze indicator kan worden gevonden door een vrij eenvoudige formule te gebruiken: Y = H / D, waarbij H het niveau van de afvalvloeistof aangeeft, en D - de diameter.

  Zelfs met minimale kennis van wiskunde, kan worden begrepen dat hoe dichter de Y-waarde bij één, hoe groter de bezettingsgraad van afval. Als de verkregen waarde onder de criteria van 0,5-0,7 valt, komt de vulwaarde overeen met de optimale waarde ervan en wordt aangegeven met het symbool K. Als de volgende ongelijkheid wordt waargenomen, zal het rioleringsstelsel het meest effectief zijn.

  De ongelijkheid K ≤ V√y, waarbij V de stroomsnelheid van vloeistof door de buizen aangeeft, √ y is de vierkantswortel van de bezettingsindex van de buis, en K is de optimale indicator voor de vulwaarde.

  Afhankelijkheden van het hoogteverschil van het begin en het einde van de pijp op zijn helling

  Kantelmeting

  Wat de theorie betreft, alles is duidelijk, maar hoe kunnen we het rioleringssysteem thuis in de praktijk meten? Het eerste dat u moet doen is een perfect vlak horizontaal oppervlak voorbereiden. Met betrekking tot dit oppervlak en zal worden gemeten.

  Als een benaderend oppervlak moet u niet de vloeren in de kamer kiezen, deze voldoen zelden aan de bovenstaande vereisten. Natuurlijk is de beste optie voor deze klus een laserniveau. Maar zo'n tool, niet iedereen kan het zich veroorloven om voor eenmalig gebruik te kopen, dus je moet de traditionele methoden gebruiken om het niveau te bepalen.

  Het gebouwniveau is ideaal in staat om de helling van de riolering met 1 meter te bepalen. Maar naast hem zijn andere hulpmiddelen nodig:

  • pipe;
  • Bubble level - als de basis van het level in een halfcirkelvormige vorm is gemaakt, dan zal het voor één persoon veel handiger zijn om het in de workflow te gebruiken;
  • fittingen en hardware voor bevestigingsmiddelen;
  • een potlood;
  • ijzerzaag.

  Bij het bepalen van de helling van het riool kan niet zonder niveau

  Houd er rekening mee dat het bellenniveau naast de twee basismarkeringen nog twee aan elke kant moet hebben. Alle labels vertonen een discrepantie met de horizonlijn 1 cm in de ene of de andere richting.

  Het begin van de meting moet vanaf het laagste punt worden uitgevoerd. De buis wordt gecombineerd met het hoofdsysteem en wordt met één kant aan het muuroppervlak bevestigd. Verder wordt een constructieniveau vastgesteld op de pijp, waarop de toelaatbare overmaat wordt bepaald.

  De luchtbel moet in contact staan ​​met de gewenste verdeling, rekening houdend met het niveau van bias dat u nodig heeft. Maak vervolgens het bevestigingselement van het tweede uiteinde van de buis. Dit gebeurt totdat de pijp de geïnstalleerde spoelbak of toiletpot bereikt. Met inachtneming van alle normen en regels, zal de uitgeruste riolering een noodzakelijke helling hebben.

  Als je geen niveau met drie punten kunt vinden, gebruik dan het normale niveau, upgrade het een beetje. Om dit te doen, voert u de kalibratie uit, die een rechte lijn op het oppervlak van de muur aflegt, met het nodige understatement. Zet met je niveau op de lijn een markering op de schaal waarop de bel in contact staat met de schaal.

  Meting van de interne rioleringshelling

  Waarom is het noodzakelijk?

  Allereerst is de hellingshoek nodig om verstoppingen in het rioolstelsel te voorkomen. Hierdoor kunnen eigenaren van particuliere woningen jarenlang zorgeloos leven. Maar we moeten niet vergeten dat een zeer grote hellingshoek de eigenschappen van het rioleringssysteem kan beïnvloeden.

  Er zijn verschillende overtredingen van operationele eigenschappen:

  • afbraak van het systeem, die zal optreden als gevolg van te snelle vloeistofstroming, slecht doorspoelende vaste fracties. Uiteindelijk vormt zich een laag slib op het oppervlak van de buis, die moet worden gereinigd;
  • als het hellingspercentage van het rioleringssysteem voor metaalproducten onjuist is gekozen, zal het bovenste gedeelte corroderen, waardoor de levensduur van de riolering wordt verkort;
  • bij een te grote helling van een lange buis is de kans groot dat de sifon breekt. Dat betekent dat je een onaangename geur in de kamer krijgt.

  Bovendien kan een overmatige helling leiden tot een toename van het geluidsniveau tijdens het spoelproces.

  De video laat zien hoe de helling van het riool correct te bepalen op 1 meter afstand.

  Pijpleiding voor rioolwater op 1 meter: SNiP, aanbevelingen en berekeningsmethoden

  Voor de helling van de externe en interne rioleringsbuizen in een privéwoning, evenals voor het leggen van de riolering in het appartement, zijn exacte normen reeds berekend en zijn de overeenkomstige aanbevelingen van SNiP's ingediend. Voor de juiste uitstroom is het echter vaak nodig om het optimale niveau van de helling te berekenen, op basis van individuele parameters, type ruimte, materiaal en diameter van de leidingen.

  Laten we eens kijken naar de SNiPs, aanbevelingen en formules voor het berekenen van de helling die een pijp in verschillende gevallen voor rioolwater moet hebben tot een lengte van 1 meter - in een appartement, een privéhuis, een intern en extern netwerk en afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt om rioolbuizen te maken.

  Belang van helling

  Voor de normale werking van het rioolstelsel is het van essentieel belang om nauwkeurige berekeningen te maken. Wat zijn de gevolgen van fouten?

  • Te veel vooringenomenheid zal leiden tot een versnelde uitstroom, die gepaard zal gaan met sterke ruis. Hierdoor wordt het binnenoppervlak snel gewist en wordt de zelfreiniging vertraagd.
  • Onvoldoende niveau dreigt het systeem te verstoppen, vooral als het geen fecale huishoudelijke pomp levert. De locatie van de blokkering van de pijpleiding is moeilijk te diagnosticeren en duurt lang om te herstellen.

  Het beste van alles, wanneer de afvoer van afvoeren plaatsvindt met een snelheid van 0,7-1 m / s. de Bij het berekeningsproces moet rekening worden gehouden met de diameter, het materiaal en de volheid (hydropressuur) van de buizen.

  Bij het ontwerpen van een rioleringssysteem is het gebruikelijk om niet door formules te worden geleid, maar door waarden die in SNIPs worden gegeven. Installatie binnen het gebouw wordt geregeld door de vereisten van sectie 2.04.01-85, en buiteninstallatie wordt geregeld door sectie 2.04.04-85.

  Voor hoogbouw en grote wooncomplexen zijn verschillende berekeningsmethoden nodig.

  Alle cijfers zijn weergegeven in de vorm van coëfficiënten en worden gemeten in centimeters per strekkende meter. De aanduiding in graden wordt niet gebruikt vanwege grote fouten in het installatieproces naar een septic tank of rioolput, die zich op een afstand van 10-12 m van het huis bevinden. Dus, voor de diameter van 40-50 mm en de afstand van de septic tank op 12 m, wordt een coëfficiënt van 0,03 (3 cm / m) gebruikt, en voor een sectie van 85-100 mm - 0,02.

  De minimaal toegestane hellingshoek voor externe en interne rioleringsleidingen volgens SNiP is 0,015, met een helling van rioolbuizen met een kleinere hoek dan de minimale vaste deeltjes in de leiding blijven. In kleine gebieden - niet meer dan 1 m is een coëfficiënt van 0,01 toegestaan.

  De maximale helling van de externe en interne riolering is volgens normen niet groter dan 3% en hangt in het algemeen af ​​van het debiet, een snelheid van maximaal 1,4 m / s moet in kunststof rioolbuizen worden gehandhaafd, anders wordt de afvoer in fracties verdeeld en blijven er vaste deeltjes in het systeem achter.

  Buisdiameter in millimeters

  Aanbevolen hellingsverhouding

  Voor gootstenen, gootstenen, gootstenen en badkamers worden pijpen met een diameter van 40-50 mm geselecteerd met een helling van 2,5 cm tot 3,5 cm per meter. Om het drainagewater uit het toilet te laten lopen, is de lijndiameter 100 mm. De minimumwaarde per strekkende meter is 0,012 en de norm is 0,02. Bij het installeren van een toegepaste bellen- of laserniveau.

  Dus, hoe bereken je de juiste helling bij het leggen van rioolbuizen in het rioolnetwerk? De formule voor het berekenen van de normatieve coëfficiënten:

  Afzonderlijk kan de complexe Kollbrook-White-formule worden toegepast. Ze ziet er zo uit:

  Riolering in hoogbouw ligt verticaal. De drains bewegen langs de diameter van de muren en in het midden van de stroom - samengeperste lucht. Met deze stroom lijkt verstopping bijna niet te verschijnen.

  Berekening voor een privéwoning

  Met kleine hoeveelheden afval is berekening niet nodig. Het belangrijkste is dat de helling niet minder mag zijn dan de minimaal toelaatbare snelheid volgens de normen van SNiP.

  Het is belangrijk dat de helling en de dwarsdoorsnede van het rioolsysteem bijdragen aan de volheid van de pijpleiding van ten minste een derde van de diameter.

  Om de onderhoudbaarheid en de levensduur te verbeteren, wordt het aanbevolen om buizen van hetzelfde materiaal te gebruiken.

  Gewoonlijk wordt de voorkeur gegeven aan moffen die tegen de stroom in de snelweg zijn gemonteerd. Wijzig zonodig de richting van de stroom, het is wenselijk scherpe bochten te vermijden.

  Dus, in plaats van een fitting op 90 ° is het raadzaam om 2 tot 45 o te gebruiken.

  In het geval van geforceerd extern rioolwater, bevindt al het leidingwerk zich onder het niveau van de septic tank. De berekening van de hoeken over de gehele lengte van de pijplijn wordt niet relevant. Het is alleen nodig dat het afvalwater door zwaartekracht naar een enkele collector stroomde en van daaruit met een huishoudpomp werd weggepompt. Welke leidingen worden gebruikt voor riolering buiten, kom erachter in dit artikel.

  De tweede optie is om na elk sanitair apparaat een fecale pomp in het systeem te installeren. Hoe u riolering op de juiste manier in een privé-woning geleidt, zullen we in dit artikel vertellen.

  Optimale waarden voor het buitensysteem

  Bij het leggen van de externe riolering, wordt de punt van de pijpleidinguitlaat van de muur of fundering als basis genomen. De regel wordt nageleefd: hoe kleiner het gedeelte, hoe groter de helling. Voor een normale uitstroom met een diameter van 110 is 0,02 voldoende en voor leidingen van 60-80 mm zijn 0,03 en meer nodig.

  Er zijn 3 belangrijke factoren om te overwegen:

  1. Relief. Afvoerputten bevinden zich meestal op het laagste punt van de site, dus de natuurlijke helling van de greppel wordt ook toegevoegd.
  2. De diepte van de pijpleiding nabij de septic tank mag niet lager zijn dan de inlaat naar de rioolput.

  De helling moet rationeel zijn, zodat je niet te diep in het zwembad hoeft te graven - dit is zowel duur als gevaarlijk als grondwater in de septic tank terechtkomt.

 • De greppel moet dieper zijn dan het niveau van bevriezing van de grond.
 • Interne regels voor installatie van buizen

  Bij het leggen van interne leidingen. wanneer alle punten tot één enkele stijgleiding worden teruggebracht, wordt het ontlaadvolume voor alle apparaten volledig berekend. verbonden met de snelweg. Zorg ervoor dat u de oneffenheden van de vloer berekent, zodat de helling en het hoogteverschil tussen het sanitair en de gootsteen overeenkomen met de normen van de SNiP.

  Aanvullende aanbevelingen

  In het proces van ontwerpen en leggen moet aandacht worden besteed aan een paar punten:

  1. Natuurlijke krimp. Bodem kan worden gecomprimeerd onder invloed van externe factoren, waardoor de helling verandert.
  2. In sommige gebieden is het raadzaam om inspectieluiken in stappen van 30-40 cm te plaatsen in geval van verstopping door een slechte uitstroom. Voor hetzelfde doel verbinden specialisten buizen onder een hoek van minstens 120 °.
  3. Berekeningen worden uitgevoerd vanaf de uitgang van de riolering, maar de installatie vindt altijd in omgekeerde volgorde plaats - weg van de afvoerput.
  4. Het project is zo ontworpen dat de lengte van de lijn minimaal was. Hoe korter de lijn, hoe kleiner de kans dat deze verstopt raakt of kapot gaat.

  De juiste locatie van afvalwater om verstoppingen te voorkomen en een lange levensduur van alle communicatie te garanderen.

  De beste berekeningsoptie is oriëntatie op de normen van SNiP en rekening houden met de individuele kenmerken van het gebouw en de locatie van de badkamers. Nadat de installatie is voltooid voordat de geul is ingedruppeld, worden alle elementen van de lijn gecontroleerd op lekdichtheid en betrouwbaarheid van de uitstroom.